news 480x140

סוגיית חיזוק מצוקי החוף עמדה במרכזו של ביקור שערך בנתניה ח"כ יואב קיש, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת "המצב הנוכחי שבו עיריות נדרשות להשקעות של סכומי עתק הוא אבסורד" אמר קיש 

ח"כ יואב קיש

ביקורו של ח"כ קיש בנתניה |  צילום: רן אליהו

לאחר מאבק ממושך של למעלה מעשור שהתנהל אל מול גופים ממשלתיים ומקצועיים ולווה בפנייה לבג"צ – אישרה הוועדה לסביבה חופית הקמתם של 7 שוברי גלים בנתניה, במטרה להביא להאטת הבלייה של המצוק לאורך חופי נתניה וכן סוכם כי בהמשך יוקמו 5 שוברי גלים נוספים, בהשקעה כוללת של כ – 150 מיליון שקלים.

שוברי הגלים צפויים לקום ע"י החברה הממשלתית להגנת המצוק, שמאז הקמתה בהחלטת ממשלה, ננמצאת בנתניה, כאשר מימון ההקמה נעשה על ידי משרד האוצר.
אלא שמסתבר כי אמנם נמצא פתרון למבנים הימיים להגנה על המצוק, אלא שאת ההגנות היבשתיות נדרשת עיריית נתניה לבצע בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.
לנוכח הדברים, הוזמן ח"כ קיש לנתניה, לעמוד מקרוב אחר הסוגיה.
בביקורו נפגש ח"כ קיש עם ראש העיר ועם ראש מינהל ההנדסה, אבנר אקרמן, מנכ"ל נכסים אורבניים, פול ויטל ועם מנכ"ל העירייה, אבי בן חמו, שפרשו בפניו את הבעייתיות שבהטלת הנושא על כתפיה של העירייה.
בהמשך – יצא ח"כ קיש בליווי אנשי מינהל ההנדסה לסיור בחופי נתניה, כדי לעמוד מקרוב אחר תהליכי הבלייה לאורך המצוקים ובסופו של הביקור הבטיח קיש לפעול לקידום החלטת ממשלה בנושא.

חה"כ יואב קיש "לאחר שבדקתי את הדברים לעומקם, הגעתי למסקנה חד משמעית שלא יתכן ולא צודק כי האחריות הכלכלית על הטיפול במצוקי החוף יושתו על העיריות. אין ביכולת הכלכלית של הרשויות לטפל בבעיית המצוקים ובעלויות הכרוכות בכך. יש לקדם החלטת ממשלה חדשה שתתקצב ותתכלל את ההשקעה הנדרשת בטיפול במצוקי החוף ולא רק בטיפול התוך ימי אלא בחיזוקי הקרקע הנדרשים במצוקים עצמם.
"אני קורא למשרד הפנים להעלות נושא זה בדחיפות על סדר יומה של הממשלה מכיוון שהשארת המצב הנוכחי משמעותה היא שלא ייעשה דבר. המצב הנוכחי שבו עיריות נדרשות להשקעות של סכומי עתק הוא אבסורד ובכל מקרה אין לעיריות אלו, על אף חוזקן היחסי שום יכולת לעמוד לבדן בסכומים הנדרשים. על הממשלה לשנות את החלטתה הקודמת ולמצוא פתרונות ארוכי טווח בר ביצוע, במיידי."