news 480x140

חברת המועצה עו"ד ענת לביא אזולאי העלתה לסדר יום בישיבת המועצה האחרונה את נושא מצוקת בעלי החיים בעיר. חבר המועצה בוריס צירולוניק "אני יודע שאם ראש העיר דיברה על זה הנושא יטופל"

פעילים למען חיות

פעילים למען בעלי חיים לישיבת המועצה | צילום: נתניה נט

לאור השיח הציבורי שמתקיים בשבועות האחרונים בנוגע למצוקת בעלי החיים בנתניה, העלתה חברת המועצה עו"ד לביא אזולאי הצעה לסדר בנושא. 
"אני מבקשת להביא לסדר היום את סוגיית בעלי החיים בנתניה: חתולי הרחוב, הכלבים הננטשים והמועברים לכלביה העירונית והדאגה להם. בחברה מתוקנת החזק חייב להגן על חסר הישע" כתה בהצעה "מחובתינו כנציגי ציבור להמשיך את השיח ולחשוב יחד על פתרונות. אמנם אנו מצוים בתקופה קצרה לפני תום הקדנציה הנוכחית ואולם, שיח בענין זה עשוי להוביל במיידית להגדלת התקציב לטובת בעלי החיים כבר בשנת הכספים הקרובה -2019. לכן חשוב ביותר שהנושא יועלה כבר עתה לסדר היום"

עו"ד אזולאי ביקשה לדון במתן פתרון להאכלת חתולי הרחוב, הקצאת תקציב לצורך סירוס כל חתולי הרחוב ומתן טיפול הולם לכלבים שמגיעים לכלבייה.

"אני כבר מזמן לקחתי על עצמי להוריד מהצלחת את בעלי החיים, אני חושבת שבעלי החיים בנתניה לא מקבלים יחס הוגן" אמרה לביא אזולאי בישיבת המועצה "הגעתי לכלבייה יותר מפעם אחת ואני יכולה להגיד לכם שאין פעם אחת שאני מגיעה לכלבייה בנתניה ואני לא בוכה. הכלבים שם מוזנחים" הוסיפה אזולאי בדמעות "אלו כלבים שכבר עברו ייסורים, לפחות כשהם מגיעים לכלבייה העירונית שיתייחסו אליהם יפה. אמרה ראש העיר שיש להם שני כיווני אוויר, זה נכון מאחר והכלובים פתוחים. אם הייתי יכולה להציל את כל בעלי החיים בעולם הייתי עושה את זה, יש לי כאב עצום מההתעללות בבעלי חיים. אני מבקשת שעיריית נתניה תקצה יותר תקציבים לבעלי החיים. אני מוכנה לקחת את הנושא הזה בקדנציה הבאה לטיפולי האישי"

חבר המועצה שלמה ישי אמר בתגובה "תרשו לי לשאול את עצמי למה הנושא הזה עולה  דוקא עכשיו. אני מעריך מאוד את ההתרגשות שלך, לא ראיתי את ההתרגשות הזו לפני שנה או לפני שנתיים. אני חושב שהעלאת הנושא היום לאחר הדברים שאמרה ראש העיר והעלאת התקציבים, נראה לי לבוא היום ולתאר מצב שמתמשך 5 שנים...ראש העיר התיחסה לזה בדברים שלה. כולם יודעים למה הנושא הזה עולה עכשיו".

מאחר וראש העיר התחילה לדבר על הנושא כבר בדברי הפתיחה בישיבת המועצה ומספר פעילים למען בעלי חיים הגיעו לישיבה, דיון סוער התקיים בעניין.

בוריס צירולוניק "הנושא עלה בגלל מערכת הבחירות בואו נהיה דוגרי, מגיע שאפו לאנשים שהגיעו לאולם ולאנשים שיושבים בחוץ, הם הצליחו להביא למודעות את העניין. גם אני הגעתי למספר פגישות. אני מסכים לכל מה שנאמר, וכולנו מסכימים פה, זו ישיבה אחרונה ומה שנחליט לא חל על המועצה הבאה, אני הולך להצביע בעד ההצבעה של הגברת אבל אני יודע שאם ראש העיר דיברה על זה הנושא יטופל".

אש מנהל פיקוח אלון אהרון הסביק שנתניה מובילה בנושא הסירוסים וציין את מספר הסירוסים בנתניה שגבוה מסירוסים בערים אחרות "זה כולל סירוסים שנעשו באופן פרטי" זעקה לביא אזולאי "ואני רוצה לדעת כמה סירוסים עשתה העירייה"

ההצעה לסדר יום ירדה, 6 הצביעו בעד, 10 נגד 3 נמנעו.