news 480x140

בבחירות לראשות המקומית בנתניה יתמודדו חמישה מתמודדים לראשות העיר ו-19 רשימות למועצת העיר

קלפי

בחירות מקומיות | תמונה: אתר משרד הפנים

השנה יום הבחירות לרשויות המקומיות הוכרז לראשונה כיום שבתון, על מנת שכל אזרח יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו.

משרד הפנים "הבחירה שלכם בבחירות המקומיות היא זו שתשפיע על החיים שלכם בחמש השנים הקרובות בכל תחומי החיים: חינוך, תרבות, ניקיון העיר, וכל מה שקשור אליכם אישית. חשוב להבין שאם אנשים לא יצביעו ואחוז ההצבעה יהיה נמוך, יבוטל יום השבתון בבחירות הבאות" .

שר הפנים אריה דרעי: "נצלו את זכותכם להשפיע על השלטון המקומי. זו זכות דמוקרטית ממעלה ראשונה. נצלו את יום השבתון לבילוי אך אל תשכחו קודם להצביע״.