news 480x140

על פי נתוני ראשונים ממשרד הפנים, מרים פיירברג תמשיך לכהן כראש העיר של נתניה

בחירות בנתניה

בחירות בנתניה | צילום: נתניה נט

על פי נתוני מדגם ראשון ממשרד הפנים בו נדגמו 513 מצביעים מרים פיירברג תכהן כראש עיריית נתניה בחמש השנים הבאות.

ע"פ תוצאות המדגם 47% בוחרים הצביעו למרים פיירברג, 31% בוחרים הצביעו ליוני שטבון, 9% בוחרים הצביעו לאפרים בולמש, 7% בוחרים הצביעו לעופר אורנשטיין ו-5% בוחרים הצביעו להרצל קרן.

סך הכל הצביעו בנתניה 83,080 מצביעים אשר מהווים 44.48% מכלל בעלי זכות ההצבעה בנתניה.

*הנתונים ממשרד הפנים