news 480x140

הרצל קרן חבר המועצה ב-35 השנים האחרונות, הודיע במהלך ישיבת מועצת העיר על התפטרותו מהמועצה וזאת לאחר שנבחר בבחירות למועצת העיר לשמש בפעם החמישית כחבר מועצת העיר נתניה

הרצל קרן

בישיבת המועצה שהתקיימה אתמול (רביעי) הודיע חבר המועצה הרצל קרן על התפטרותו. את מקומו תתפוס עו"ד ענת לביא אזואלי שהתמודדה כמספר 2 ברשימה.
בבחירות האחרונות למועצת העיר נתניה, זכתה סיעתו של הרצל קרן "עוצמה לנתניה" במנדט אחד במועצה, כאשר רק 415 קולות שהיו חסרים, מנעו את קבלת המנדט השני.

שליחותו הציבורית של הרצל קרן במועצת העיר לאורך השנים הייתה ללא שכר ובהתנדבות למען הציבור ובכלל זה שלושת השנים בהם ששימש כמשנה לראש העיר נתניה.

על עשייתו הציבורית של קרן

להרצל קרן 35 שנות עשייה ציבורית ענפה. בשנות פעילותו הרבות למען הציבור הגיש הרצל קרן קרוב ל - 30 עתירות לבית המשפט ומאות הצעות לסדר יום ושאילתות שהביאו לשיפור באיכות החיים ובזכויותיהם של התושבים.

בין הישגיו הבולטים זוקף קרן לזכותו את הצלתה של "שמורת האירוסים" מידם הארוכה של ה”נדלניסטים” ובעלי ההון וביטול בניית 420 יחידות דיור למגורים על חוף פולג.
כמו כן בעתירה נוספת לבג"ץ שהגיש קרן בוטלה הבניה על שטחה של "שלולית החורף" ובעקבות מאבקיו הגדולים בנושא איכות סביבה הוקם על שטח שמורת האירוסים ושלולית החורף "פארק נתניה" המשתרע על שטח של כ – 1000 דונם.

בזכות שתי עתירות נוספות שהגיש קרן לבג"ץ נבנו שני מכוני טיהור ומתקני אגירה גדולים למים המטוהרים. נפתח לרחצה מחדש חוף פולג לאחר שנים רבות שהיה סגור לרחצה בגלל שפכים שהוזרמו לנחל פולג ודרכו לחוף פולג מיישובי הסביבה.

הרצל קרן הוביל את המאבקים הגדולים להפחתת הארנונה שמשלמים תושבי העיר, יזם מתן הנחה בארנונה למשרתי מילואים מקרב תושבי העיר נתניה שתיכנס לתוקף מהחל מחודש ינואר 2019.

קרן פעל לקידום תוכנית עירונית לשדרוג בתי הספר הוותיקים בעיר ולהגדלת התקציבים לחינוך הפורמאלי והלא פורמאלי, יזם חוק עזר עירוני שאוסר שימוש לא מידתי באמצעי הגברה, יזם ופעל להקמתו העתידית של מאגר DNA לכלבים ויזם מדיניות עירונית שהביאה לקידום תוכניות בתחום תמ"א 38 בעיר. קרן נאבק כנגד פרסום מכרזים עירוניים מיותרים ולמען מנהל תקין ושקיפות עירונית. 

לגבי תוכניות פוליטיות לעתיד ענה קרן "ימים יגידו".