בקול קורא שפורסם לאחרונה לקהילה הצרפתית בנתניה,  קוראים רבני הקהילה החרדית לעולים "להזהיר את אחינו בני ישראל שבגולה בדבר הסכנה האורבת להם בארץ"

נתניה

תמונה: עיריית נתניה

קול קורא שהתפרסם בקרב הקהילה הצרפתית בנתניה עבור העולים מצרפת מזהיר את העולים "מעודדים משפחות שומרי תורה ומצוות היושבים בצרפת להביאם לארץ ישראל בתעמולה כוזבת בהבטחות שוא כי בארץ ישראל יקבלו ילדיהם חינוך חרדי, ברם דא עקא שבארץ ישראל מעבירים את ילדיהם על הדת. לכן את ראשי קהילות קודש שליט"א בצרפת וכל מי שביכולתו די בכל אתר ואתר נבקש לעשות כל מה שבידם למנוע מלפרוש ידו, ולהזהיר את אחינו בני ישראל שבגולה בדבר הסכנה האורבת להם בארץ, שלא יבואו לארץ ישראל, כי אך ורק אם ברור להם בוודאות גמורה לחלוטין שילדיהם נרשמו וילמדו במוסדות חרדים. 

קול קורא

הרב אברהם בצלאל, דובר העדה החרדית הספרדית הסביר מה עומד מאחורי אותה קריאה לא שגרתית:

"קריאה זו יצאה בעקבות הבעייתיות איתה אנחנו מתמודדים לאחרונה יותר מתמיד. משפחות חרדיות רבות בתפוצות מעוניינות לעלות ארצה ולהתגורר פה בעיר. אך לצערנו הרשויות משבצות את אותם ילדים במסגרות חינוכיות חילוניות והדבר בעייתי שכן עבור ההורים אין אלטרנטיבה מלבד מסגרת דתית התואמת את אורח חייהם של הילדים."
עוד מוסיף הרב בצלאל: " הבעייתיות הרבה שיצר המצב והמלחמות הבלתי פוסקות של המשפחות ושלנו אלה שמנסים לעזור הובילו אותנו להוציא את אותו קול המפציר במשפחות להסדיר את הרישום של הילדים למוסדות הרלוונטיים טרם יעלו לארץ".