news 480x140

ביום ראשון השבוע חתם הממונה על התשתיות בעירייה אינג.' אלי דלל, על בקשת היתר בנייה לבניית חווה חקלאית והריסת מבנים קיימים בהשקעה של כ 5 מיליון שקל

חווה חקלאית בנתניה

חווה חקלאית שתוקם בנתניה. הדמייה

חווה חקלאית חדשה תוקם בחלק הדרומי של החווה הקיימת בנתניה, זאת לאחר שחברת נתיבי ישראל החליטה על הרחבתו של כביש 57 מבית ליד לנתניה, תוך הפקעת חלק משיטחה הצפוני של החווה החקלאית.

החווה הקיימת בנתניה הוקמה בצפון שכונת נאות גנים ומגיעים אליה תלמידים מכיתות א' – ט' וכן תלמידי הכיתות הקטנות, כאשר לכל כיתה נבנית תכנית למידה המותאמת לה וללימודי המדעים של אותה שכבת גיל. 
החווה הציבה לעצמה כמטרת על להפוך למרכז לימודי ללימודי הצומח והסביבה לכל ילדי נתניה מהגן ועד חטיבות הביניים, כאשר פעמיים בשנה חוגגים ילדי הגנים "חריש וזרע" ובחג האילנות נוטעים עצים.

חווה חקלאית בנתניה

חווה חקלאית שתוקם בנתניה

לאחר משא ומתן בין העירייה לבין נתיבי ישראל, סוכם כי מי שיממן את העתקת המבנה והחממות הם נתיבי ישראל, כאשר העבודות צפויות להתחיל לקראת הקיץ. מדובר בבניית כ – 1000 מ"ר בהשקעה של כ – 5 מיליון שקל.

לדברי אבנר אקרמן, מהנדס העירייה, כיתות הלימוד החדשות וחדרי ההנהלה שיבנו במקום יהפכו את הפעילות בחווה לסביבת לימוד איכותית ועדכנית.
אלי דלל, מ"מ ראש העיר, הממונה על התשתיות "מעז יצא מתוק. החווה בסופו של דבר תשוקם, לא תהיה פגיעה בגודל החווה ותבנה פה חווה חקלאית עם מבנים וחדרי הדרכה לתפארת."