news 480x140

בעקבות מצוקת חנייה באזור התעשייה הישן, יוכלו תושבי נתניה להחנות את רכבם ללא תשלום בכל הרחובות באזה"ת הישן, פרט לרחוב פנקס דוד

עיריית נתניה

עיריית נתניה | צילום: נתניה נט 

מצוקת החנייה באזה"ת הישן נגרמת בשל חניית רכבים ללא תזוזה וגרוטאות למכירה. על מנת ליצור תחלופת רכבים לטובת הסוחרים והקונים במתחם עסקי זה יופעל הסדר חדש ברחובות אלו, על פיו ההסדר יש לאפשר חניית חינם ברחובות הצבועים בכחול-לבן באזור התעשיה הצפוני לבעלי מדבקת תושב. כמו כן תותר חניית חינם גם בחניונים המסומנים על ידי שילוט (כמו החניון ברחוב האורזים). 

החלטה התקבלה בוועדת התנועה העירונית בעקבות תלונות רבות שהגיעו לעירייה מצד אזרחים ובעלי עסקים על מצוקת חנייה באיזור. ההחלטה תיכנס לתוקפה החל מ 1.4.2019.

מעיריית נתניה נמסר "ההסדר תקף לכל הרחובות באזור התעשיה קרית אליעזר, פרט לרחוב הראשי – רחוב פנקס דוד, בו תנתן הנחה בגובה של 50% בדמי החניה לתושבי נתניה. דוח"ות יירשמו רק באיסורי חנייה".

*מדבקת תו תושב ניתן להנפיק: במשרדי היתרי חניה ברח' תל חי 8, בשירות הוטרינרי ברחוב הרכב 12 ובמוקד העירוני ברחוב הצורן 2, בתשלום של 18 שקל לשנה.
תושבי חוץ יוכלו לרכוש מנוי חנייה חודשי בעלות של 150 ₪ לשימוש בחניונים.