עיריית נתניה והחברה לפיתוח נתניה משדרגים ומפתחים את רחובות העיר: מדרכות, תשתיות חכמות, סלילת כבישים, תאורה ועוד

רחוב טורים בנתיה 

מספר רחובות בנתניה שודרגו בהשקעה כוללת של כ -65 מיליון שקלים.

העירייה סיימה שלב א' של עבודות סלילה ברחוב הטורים וסלילת מדרכה בסמוך למבני המגורים החדשים, התקנת תאורת רחוב וביצוע של עבודות ניקוז, מים ביוב, בעלות של כ- 3 מיליון ₪. 

ברחובות ליאון רייך וזומרשטיין וליאון רייך הסתיימו עבודות- הונח קו מים חדש, הוטמנה תשתית לעיר חכמה, שודרגה המדרכה והכביש והותקנה תאורה. ברחוב זומרשטיין נוספו גם מערכות חדשות של ביוב וניקוז נוספים בהם הסתיימו עבודות בעלות של כ- 4 מיליון ₪.
ברחוב רמב"ן נמצאות העבודות בעיצומן וכוללות הנחת תשתית למים, ביוב וניקוז, הטמנת מערכת תקשורת ומערכות של עיר חכמה, סלילת כביש ומדרכות וכן הקמת תאורת רחוב בעלות כוללת של כ- 3.5 מליון ₪.

נווה איתמר, נתניה
ברחוב החשמונאים וסמטת מתתיהו הכהן, מבצעת ח.ל.ת- החברה לפיתוח נתניה עבור העירייה עבודות הכוללות ניקוז, מים ביוב, תיעול, מדרכות, כביש, תאורת רחוב, הטמנת מערכת תקשורת ועיר חכמה. העבודות בשלבים אחרונים. בנוסף, הסתיימו עבודות השדרוג בסמטת מתתיהו הכהן למעט הכביש שיבוצע בשבועיים הקרובים וזאת בעלות כוללת של כ- 12 מיליון ₪.
עבודות נוספות ברחוב אברהם שפירא בעלות של כ- 5 מיליון ₪ באמצעות ח.ל.ת ומי נתניה. העבודות כוללות שדרוג מלא של הרחוב הוותיק, לרבות הנחת מערכות חדשות של מים, ניקוז, תקשורת, עיר חכמה וכן התקנת תאורה, מדרכות וסלילת כביש.
ברחוב גיבורי ניצנים בשכונת "נווה איתמר" בוצעו עבודות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪ לסלילת הרחוב כולל גינון, תאורת רחוב, מערכות תקשורת, מים ביוב ניקוז. העבודות לקראת סיומן.
עבודות נוספות מבוצעות ברחוב היהלום בשוק, כצעד ראשון בשדרוג השוק העירוני. מדובר בעבודות שמבצעת העיריה באמצעות החברה לפיתוח נתניה. במקביל - מבצע תאגיד מי נתניה עבודות במקום. העבודות צפויות להימשך כ- 8 חודשים בעלות של כ - 4.5 מיליון ₪.