חברת מועצת העיר, עו"ד ענת לביא- אזולאי מסיעת ״עוצמה לנתניה״ מצטרפת לסיעת ״כולנו למען נתניה״

כולנו למען נתניה 

 

עו"ד לביא-אזולאי מצטרפת לסיעת "כולנו למען נתניה" שהוקמה כאיחוד בין חברי המועצה עופר אורנשטיין ועו"ד אדיר בנימיני מסיעת ״למען נתניה״ ואהרון אורגד מסיעת ״כולנו עם אורגד״. 

חבר המועצה עופר אורנשטיין יכהן כממונה על המרכזים הקהילתיים ולאחר מכן ברוטציה יהיה אחראי על תיק החינוך, אורגד כמשנה לראש העיר הממונה על תיק התרבות וקשרי ממשל, עו"ד בנימיני כיו״ר דירקטוריון תאגיד ״מי-נתניה״ ועו"ד לביא-אזולאי תכהן כיו״ר ועדת המכרזים, נציגת הסיעה בועדת משנה לתכנון ובניה, חברת דירקטוריון בחברה לפיתוח נתניה (חל"ת) ובועדה להנחות בארנונה.
ענת לביא- אזולאי ״אני רואה במהלך חיבור טבעי עם חברי מועצה שאני חולקת איתם השקפת עולם דומה. החיבור של ארבעתנו יאפשר לנו לפעול כגוש אחד לטובת הציבור בנתניה״.
אורנשטיין, אורגד ובנימיני מסרו ״הצטרפותה של ענת היא חיזוק משמעותי לסיעה. זה המקום הטבעי שלה מבחינה ציבורית. בחרנו בדרך של איחוד הכוחות כי רק כך ניתן לקדם את המצע המשותף שלנו בתחומי החינוך, התרבות והקהילה״.