news 480x140

שתי מחלקות אשפוז חדשות נחנכו אתמול בלניאדו, מחלקה אורטופדית וגניקו-אונקולוגית. המחלקות, שבנייתן החלה לפני מספר שנים, מכילות עשרות מיטות אשפוז וממוגנות בחלקן הגדול לפי התקן הישראלי גם במצבי מלחמה לא קונבנציונאלית

בית חולים לניאדו

מחלקות גניקו-אונקולוגית ואורטופדית נחנכו אתמול בלניאדו

בניית המחלקות התאפשרה הודות להתגייסות של ידידי לניאדו במדינת ישראל וברחבי העולם עבור הגשמת הפרוייקט המורכב.
בערב חנוכת המחלקות שהתקיים אתמול השתתפו, סגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן, ראש העיר נתניה הגב' מרים פיירברג-איכר, רב העיר נתניה הרב קלמן בר ובכירים נוספים.
סגן שר הבריאות אמר בטקס "חנוכת המחלקות הגניקו-אונקולוגיות והאורטופדית בלניאדו זה חשוב מאד, אבל אני מסתכל קדימה. הוריתי לצוותים המקצועיים במשרד הבריאות לתקצב בעשרים מליון ₪ את הקמת המיון החדש בלניאדו, אני בטוח כי יחד עם הנהלת לניאדו ועיריית נתניה נוכל להגשים גם את היעד הזה לרווחתם של תושבי העיר והאיזור".

בית חולים לניאדו

ראש העיר נתניה הגב' מרים פיירברג-איכר ציינה "בעוד כחודש נקיים בלניאדו סיור מקצועי עם קרן אמריקאית המעונינת לתמוך בפיתוח לניאדו- המרכז הרפואי העירוני שלנו, תמכנו לאורך כל השנים ונמשיך לתמוך הרבה מעבר למה שמצופה מרשות עירונית. אני מודה לצוות המדהים של לניאדו שעושה עבודת קודש".

בית חולים לניאדו

מר נדב חן מנכ"ל לניאדו ציין את תנופת הבינוי והפיתוח המתחוללת בלניאדו בימים אלו "חנוכת המחלקות הגניקו-אונקולוגית והאורטופדית הינם סנונית ראשונה. בעוד מספר שבועות נכניס מכשיר סי.טי חדש למיון, נחנוך שני חדרי רנטגן דיגיטליים, בעוד כעשרה חודשים תחנך מחלקת הדיאליזה החדשה ובעוד כשנה מרכז הלידה הכולל חדרי לידה חדשים ופגייה חדשה".

ד"ר קלוד פיקאר, מנהל המחלקה האורטופדית נשא נאום בו תיאר את עלייתו לישראל על מנת לעמוד בראש המחלקה האורטופדית לפני כעשרים שנה "יש מחלקה אורטופדית בנתניה!"