news 480x140

בתמ"ל חבצלת מבקשת המדינה לבנות 3,500 יחידות דיור במגדלים רבי-קומות. שר האוצר לראשת המועצה חבצלת השרון: "שום דבר לא ייעשה בלי שיהיה מוסכם עליך במאה אחוז"

גלית שאול ושר האוצר משה כחלון

גלית שאול ושר האוצר משה כחלון

בתמ"ל חבצלת מבקשת המדינה לבנות 3,500 יחידות דיור במגדלים רבי-קומות ו-100,000 מ"ר למסחר על שטחים פתוחים של חבצלת השרון. המועצה מתנגדת לתוכנית זו, ופועלת על מנת לצמצמה באופן משמעותי ככל הניתן.
ב-25.12 כתבה ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול, אל ראש מטה הדיור הלאומי זאב ביילסקי ושר האוצר משה כחלון במכתב, אשר במסגרתו הובהרו הקשיים שהמועצה מוצאת בתוכנית, והועלו עקרונות תכנון מוצעים והכרחיים מבחינת המועצה לקידום דיאלוג ענייני והכרחי.

שר האוצר, משה כחלון, tnr לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול, בפגישה אישית שקיימו השניים בהקשר לתמ"ל חבצלת השרון. "כל דבר יעשה בהסכמה שלך, של הותמ"ל ושל כל הגופים", הבטיח כחלון. 
שאול הודתה לכחלון על שפינה זמן לפגישה בנושא, בלו"ז עמוס במיוחד כשבועיים לפני הבחירות, על האכפתיות שגילה ועל הדאגה למועצה ולתושביה.