news 480x140

על פי משרד הבריאות, הרחצה בחוף פולג בנתניה אסורה עקב זיהום מי הים

חוף סירונית

חוף סירונית | תמונה: עמותת צלול

בשל החורף הגשום וזרימת קולחים בנחלים, משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני רחצה וכל פעילות אחרת במי חוף פולג דרומי, זאת בשל חשש לזרימת מים מזוהמים.

יש לציין כי בעונת הרחצה נדגמים מי הים על-ידי עיריית נתניה לפחות פעם בשבוע ובחודשי החורף החופים נדגמים פעם בחודש, כאשר התוצאות מפוקחות על-ידי משרד הבריאות.
נכון לבוקר (רביעי) מי חוף פולג עדין אסורים לרחצה.