חברת החשמל מאחדת את המשרדים האזוריים רעננה ונתניה ומקימה נפה חדשה – נפת השרון, כחלק מהסכם הרפורמה במשק החשמל

חשבל נתניה

צילום: יוסי וייס 

חברת החשמל מיישמת את אחד מהשינויים הארגוניים המשמעותיים שתוכננו בעקבות הסכם הרפורמה, איחוד אזורים מנהליים לנפות חדשות כאשר הראשונה שבהן היא נפת שרון.

בחודש יוני 2018 אישרה הממשלה את הרפורמה במשק החשמל. מלבד השפעת הרפורמה על מבנה משק החשמל והתחרות במקטעי הייצור והאספקה, נדרשת חברת החשמל לשינויים עמוקים ולצעדי התייעלות בתוך חברת החשמל.

אהרון שיפר, שניהל את אזור נתניה מונה למנהל הנפה כאמור הראשונה מבין שלוש העתידות לקום במהלך השנה.

נפת השרון מתפרשת על שטח גיאוגרפי של כ - 372 קמ"ר ומונה כ – 271,862 לקוחות. במשרדי החברה הקיימים בנתניה ירוכזו פעילויות קבלת הקהל, מתן השירותים המסחריים ולשכת מנהל הנפה.

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל אמר על השינוי "נועד להתאים את מבנה החברה ואופן התנהלותה כנדרש מחברה עסקית במשק תחרותי, תוך הצבת יעדים של חיסכון, התייעלות וצמצום בעלויות. כל זאת, תוך כדי שיפור השירות ללקוחותיה."

יצחק בלמס, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל חטיבת לקוחות "הוחלט לאחד את האזורים רעננה ונתניה ל"נפה" שתקרא נפת שרון ותאגד את מכלול הפעילויות הטכניות והמסחריות, כאשר המטרה היא אחת- שיפור רמת השירות ללקוחות. אנחנו נמשיך בעבודות לשיפור שוטף של רשת החשמל על מנת להבטיח אספקת חשמל אמינה ואיכותית."