סיעת "כולנו למען נתניה" בראשות עופר אורנשטיין ואהרון אורגד, פנתה בכתב לראש העירייה בטענה כי תכנית ההפקדה אותה תכנן מהנדס העיר להגיש לוועדה המחוזית וכוללת בניית 1,200 יח"ד בשרות טום לנטוס אינה חוקית והודיעה כי תתנגד לה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה

טום לנטוס

הבניינים שצפוים להבנות בשד' טופ לנטוס

תכנית בניית יחידות הדיור בבניינים רבי קומות בשדרות טום לנטוס ממשיכה לעמוד במרכז סדר היום. חברי סיעת "כולנו למען נתניה" – עופר אורנשטיין, אהרון אורגד, אדיר בנימיני וענת לביא-אזולאי, פנו בכתב לראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, מ"מ ראש העירייה אלי דלל והממונה על ההנדסה אלון אלרואי, בטענה כי לתכנית נת 1000 העוסקת בהרחבת הפעילות העסקית והמסחרית בעיר שורבבה שלא כחוק תת תכנית שעיקרה בניית 1,200 יחידות דיור בלנטוס.

"תב"ע נת 1000 הנה תכנית רחבת היקף להרחבת הפעילות העסקית והמסחרית בנתניה ואנחנו תומכים בעקרונותיה", נכתב. "ברם, לתכנית זאת השתרבבה תת תכנית לבניית 1,200 יח"ד ברצועת רחוב טום לנטוס בלב שכונת קריית השרון תכנית זו מנוגדת לתב"ע המקורית נת 750 שייעדה שטח זה לתעשייה ותעסוקה קלה בלבד ובשום אופן לא למגורים". עוד צוין כי בישיבת הוועדה המקומית מתאריך 22/2/2017 הוחלט לשנות את התכנית ולאשר 400 יח"ד לרצועת לנטוס, תוך התעלמות מחלק מהשאלות שנשאלו על ידי חברי הוועדה ותוך מצג מטעה לכאורה של עדכון התכנית.

"תכנית ההפקדה אותה תכנן מהנדס העיר להגיש לוועדה המחוזית כוללת 1,200 יח"ד ברצועת לנטוס, זאת בניגוד אף להחלטה המקלה של הוועדה המקומית", נכתב. "מכאן שהתכנית המתוכננת להיות מופקדת בוועדה המחוזית היא בראש ובראשונה בלתי חוקית, שכן לא עברה במתכונת זו את אישור הוועדה המקומית. הגשתה במתכונת זו תוביל בוודאות להתנגדות משפטית שתכשיל ותעכב את תכנית נת 1000 הכוללת שבעה מתחמים שונים למשך שנים רבות".

לסיכום הודגש כי "חברי סיעת כולנו למען נתניה מעבירה בזאת בכתב את התנגדותה הנחרצת להפקדת התכנית בוועדה המחוזית במתכונתה הנוכחית ותתנגד לה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה. בסיום המכתב ביקשו חברי הסיעה לתקן את התכנית כך שיבוטלו יחידות הדיור האמורות ולמעשה לחזור לתכנית שאושרה בוועדה המקומית בשנת 2014 או לחלופין להביאה שוב לאישור הוועדה המקומית בנוסח מתוקן.