news 480x140

בהמשך להחלטת העירייה להקמת מסדרון אקולוגי תת קרקעי בין אתרי הטבע העירוניים, פרסמה ח.ל.ת מכרז לביצוע המעבר התת קרקעי 

שלולית החורף

שלולית החורף. שנת 2016 | תמונה: עיריית נתניה

עיריית נתניה באמצעות ח.ל.ת - החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ פרסמה בימים אלה מכרז לביצוע מעבר תת קרקעי מתחת לשדרות בן גוריון בנתניה, שיאפשר מסדרון אקולוגי לבעלי חיים משלולית החורף לשמורת האירוסים וכן ניקוז למתחם נת/620.

עבודות הניקוז יאפשרו שיפור התשתיות, באמצעות הנחת צינור בדחיקה שיבוצע כאמור מתחת לשדרות בן גוריון וכן מעבר שיחבר את שמורת האירוסים עם שלולית החורף.
אומדן העבודות כ- 5.5 מיליון שקלים והן ימשכו כ - 7 חודשים ממועד התחלתן.
אבי סלמה, יו"ר דירקטוריון ח.ל.ת."חלת ממשיכה לפתח את העיר ומשקיעה הרבה מחשבה ותשומות על מנת לשלב את התשתיות הנדרשות בצורה מיטיבית בכדי לקדם, לייעל ולשפר את איכות חיי התושבים בנתניה".