ראש העיר, מרים פיירברג-איכר הורתה על הפחתת הארנונה למגורים ולעסקים קטנים בנתניה

עיריית נתניה

עיריית נתניה | צילום: נתניה נט 

ההפחתה בארנונה בנתניה תובא לאישור וועדת הכספים ומועצת העיר ותיעשה בכפוף לאישורי משרדי הפנים והאוצר.
מעיריית נתניה נמסר "ראש העיר סבורה שיש ליצור חלוקה שיויונית מזו שקיימת כיום בכל הנוגע לנטל המיסים, שכן העיר עברה שינויים אורבניים ויש להתייחס לכך. מינהל הכספים ערך תכנית ארוכת טווח להשגת מטרה זו והיא הוצגה בפני מספר חברי מועצה. חברי המועצה סברו שהזמן שעומד לרשותם אינו מאפשר לבחון את התכנית לעומק והיוזמה תבחן בשנה הבאה.
בינתיים החליטה ראש העיר באופן חד צדדי להעלות בפני חברי המועצה הצעה של הפחתת 2% באיזור 1 (לא כולל רצועת החוף) המהוים את רוב יחידות הדיור באיזור זה והפחתה של 8% לעסקים קטנים בנתניה ובכך תספוג העירייה הפחתה של קרוב ל – 3 מיליון שקל בתקציבה".

ע"פ החוק – חייבות הרשויות המקומיות להצמיד בצו המיסים לשנת 2020 את הארנונה למדד בגובה של 2.58%. מדובר באחוז גבוה, בהתחשב בעובדה שבשנה החולפת חוייבה העירייה להצמיד את הארנונה למדד בגובה של 0.32% בלבד.
ההפחתה שמציעה כיום העירייה, תקזז בחלק מהעיר את העלייה שהייתה צפוייה להיעשות על פי חוק ההסדרים במשק.
בתחום העסקים מתוכנן המשך ביצוע הרפורמה לשינוי חלוקת נטל הארנונה בין העסקים הקטנים לגדולים, באופן שבו תופחת הארנונה לעסקים קטנים עד 1000 מ"ר בשיעור של עד 8%, ותוספת מדורגת של ארנונה לעסקים מעל 1000 מ"ר ומעל 15,000 מ"ר, שלא תעלה על 4.8% מעבר לשיעור העדכון, תוספת שנתית.
המשמעות הכספית היא שכ- 97% מן העסקים שגודלם עד 1000 מ"ר ייהנו מהפחתה בשיעור כלשהוא או ישארו בלא שינוי.