news 480x140

מהיום ועד מחר בבוקר - הסדרי תנועה זמניים עקב עבודות תשתית בכביש 2 מחלף שפיים לדרום

איילון לשפיים

צילום | נתיבי ישראל 

הודעת המשטרה בדבר הסדרי תנועה זמניים עקב עבודות תשתית בכביש 2 מחלף שפיים לדרום בתאריך 17.06.2019 (שני) החל משעה 23:30 בלילה עד 05:00 למחרת

במהלך העבודות תיחסם לתנועה היציאה כביש 2 דרום לכביש 20 לדרום והתנועה תופנה למחלף שבעת הכוכבים ומחלף גלילות.

הנחיות המשטרה לציבור "נוכח הסדרי התנועה הזמניים, צפויים עומסי תנועה במקום ציבור הנהגים מתבקש להיאזר בסבלנות, וכן להישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".