news 480x140

חבר מועצת העיר נתניה, עו"ד אדיר בנימיני, מבקש לבחון מחדש את ההסתכלות התכנונית על ציר התנועה הראשי - שד' בן גוריון ומציע לוועדה המקומית לתכנון ובניה להתחיל בתכנון קו של רכבת קלה מצפון לדרום, שתאפשר לכל תושבי העיר נגישות מהירה ואפקטיבית לתחנות הרכבת "בית-יהושע" או "ספיר"

רכבת קלה

הרכבת הקלה | תמונה: "נתע"

לאחרונה פורסם כי הצפי העתידי לעיר נתניה עומד על 350 אלף תושבים. כבר כיום נתניה הינה עיר צפופה ועם כמות תושבים עתידית כזאת, היא חייבת למצוא אלטרנטיבות לשימוש ברכבים ממונעים. היות ומרבית מגדלי-הענק למגורים קמו וצפויים עוד לקום בהמוניהם בחלק הדרום-מערבי של העיר, טוען חבר מועצת העיר עו"ד בנימיני שאין להביט עוד על ציר בן-גוריון כ"דרך מעבר" בלבד, בין חלקה הדרומי של העיר לבין מרכז העיר וצפונה ורק כדרך גישה לכביש החוף, אלא כמה שצפוי להפוך בקרוב לכביש עירוני פנימי. לאור זאת חושב עו"ד בנימיני כי יש הדבר מחייב רביזיה והסתכלות תכנונית אחרת על האזור הזה מבחינה קונספטואלית. 

בבקשה שהגיש למ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, מר אלון אלרואי, מעלה בנימיני דרישה לקיום דיון עקרוני במגמות התכנון העתידיות בשדרות בן גוריון. בבקשתו ציין עו"ד בנימיני כי לאור עומסי תהנועה הצפויים, שניצניהם קיימים כבר היום, לא יהיה מנוס מהקמת רכבת עילית או רכבת קלה על הציר הזה, שתנוע משם ועד לצפון העיר. רכבת מטרו עירונית, אשר באמצעותה יוכלו תושבי העיר לנוע בעתיד בקלות וביעילות לתחנת הרכבת "בית יהושע" או ל"ספיר".

עו"ד אדיר בנימיני: "כבר כיום מתחמי החניה סביב תחנת הרכבת מלאים עד אפס מקום וקיים קושי עצום למצוא חניה אחרי השעה 8.00 בבוקר. לפיכך, הקמת רכבת פנימית שתנוע מצפון לדרום הוא כורח, שהמציאות תכפה אותו ולכן יש להיערך לכך מבחינה תכנונית כבר היום".

עוד הוסיף עו"ד בנימיני: "צירי התנועה הקיימים בצפון ובמרכז העיר אינם מסוגלים לקלוט את כמות הרכבים שצפויה לגדול משמעותית בעקבות בניית מגדלי המגורים במרכז העיר ותוכניות "הפנוי-בינוי" בצפון העיר. אנו עומדים בפני קטסטרופה תחבורתית וצריך להיערך לתכנון קו רכבת המטרו הפנימית, ויפה שעה אחת קודם. נתניה היא עיר דחוסה מבחינה אורבנית עם צפיפות אדירה. אם לא נתחיל היום בתכנון רכבת מטרו פנימית נעמוד בפני קטסטרופה תחבורתית כבר בעשור הבא כשתושלם הבניה בשכונות החדשות המתוכננות בציר בן-גוריון".