news 480x140

בשל מצוקת החניה בעיר, החליטה עיריית נתניה לאפשר חניה חופשית במהלך החופש הגדול באזורים מסויימים בעיר

חנייה

עיריית נתניה הודיעה כי תאפשר במהלך החופש הגדול חנייה חופשית בכ-180 חניות שיעמדו לרשות הציבור ללא תשלום. כיוון שבמהלך החופש הגדול חניות "נשק וסע" שנועדו לאפשר הורדה והעלאת תלמידים בביטחה בקירבת בתי הספר בעיר אינן בשימוש, תאפשר העירייה חניה בחניות אלו ללא עלות בחודשים יולי-אוגוסט.

את ההחלטה קיבל אלי דלל, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת התנועה העירונית "אין סיבה שחניות 'נשק וסע', שאינן בשימוש למטרה זו ביולי-אוגוסט, לא יעמדו לרשות התושבים באותם חודשים. לפיכך, הנחיתי את מינהל האכיפה שלא לחלק דוח"ות בחניות המוקצות לפרוייקט בתקופת החופש הגדול. אני מבקש להודות לטלי מולנר, חברת מועצת העיר והמשנה לראש העירייה, שהייתה שותפה למהלך".