בעקבות בדיקה שנערכה הסתבר כי מרבית שמות חופי הרחצה בנתניה לא נדונו בוועדת השמות ולא אושרו על ידי מועצת העיר

חוף סירונית

תמונה: עיריית נתניה 

בעקבות בדיקה שנערכה על ידי הארכיון העירוני, הסתבר כי מרבית שמות חופי הרחצה בעיר, שנקבעו במהלך שנות השישים והשבעים, לא נדונו מעולם בוועדת השמות ולא אושרו על ידי מועצת העיר.
חוף הרחצה היחיד שקיבל תוקף רשמי הוא חוף ארגמן (המכונה גם חוף לגון) ששמו אושר בוועדה ובמועצת העיר. יתר חופי הרחצה בעיר, אינם רשמיים. שניים מהם קיבלו את שמות בתי המלון הסמוכים אליהם: חוף בלו-ביי וחוף העונות שכונה בעבר חוף ארבע עונות.
שמות אלה ושמות יתר החופים: חוף צאנז, חוף הרצל, חוף המפי (קונטיקי), חוף סירונית, וחוף פולג יועלו לפיכך לאישור פורמאלי בישיבת וועדת שמות הרחובות והאתרים העירונית אשר תתכנס בקרוב.
יו"ר הוועדה, חבר המועצה, עו"ד אדיר בנימיני מסר "בעבר הרחוק כנראה לא תמיד הקפידו על הסדרה פורמאלית של שמות החופים אשר הוכנסו למפות הרשמיות של העיר. אנו נפעל להסדרת הנושא כך שיהיה לכך תוקף רשמי כפי שמתחייב בנוגע לכל שם של אתר המופיע במפה של העיר".