ראש העיר נפגשה בשבוע האחרון עם בעלי העסקים במטרה לקדם מולם שורה של הקלות באשר לאגרת שילוט

פגישה עם בעלי העסקים בנתניה

שורה של הקלות לבעלי העסקים בנתניה לאחר פגישה שהתקיימה השבוע

לאחר פגישה של ראש העיר מרים פיירברג איכר עם בעלי העסקים, הוחלט כי בעלי עסקים שיחליפו את השלטים למוארים, על פי הנחיות אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט, יקבלו שנתיים פטור מאגרת השילוט.  

יש לצין כי חוק העזר אושר במועצת העיר בספטמבר 2017, במקומו של חוק עזר שחוקק בשנת 1960 אשר היה מיושן ולא תאם את השילוט המתקדם של שנים אלה ועדכונו נדרש בין היתר על ידי משרד הפנים.

בשלטים מוארים קיימים תינתן הנחה של 50% מהסכום הקבוע בחוק העזר החדש, דהיינו בשנת 2019 יעמוד סכום האגרה על סך 180 שקלים, ומשנת 2020 תהיה עליה מדורגת של 10% בכל שנה עד לסך של 360 שקלים הקבוע בחוק.

באשר לשיטת המדידה, במשך 5 שנים החל משנת 2019 שלט מואר באותיות בודדות יחויב ללא הרקע ובלבד שמדובר ברקע חלק.

תאריך מועד התשלום האחרון נדחה לתחילת דצמבר.