news 480x140

בית המשפט קבע את הפיצוי הגבוה ביותר שנקבע אי פעם בגין דוחות חניה עקב ניסיון גבייה אגרסיבי. השופט ימיני קבע בין השאר שעיריית נתניה "מתנהגת עם מקבלי הדוחו"ת בנוקשות יתרה"

עיריית נתניה

עיריית נתניה | צילום: נתניה נט 

בית המשפט חייב את עיריית נתניה לשלם לתושב נתניה שהגיש נגדה תביעה, סכום של כ-188,000 ש"ח. הסכום הגבוה ביותר שנפסק אי פעם בתיקי דוחות חניה עד היום.

י' תושב נתניה שהועסק על ידי העירייה, קיבל את הדוחו"ת במסגרת תפקידו, הוא ביקש מעיריית נתניה לבטל לו הדוחו"ת שניתנו לו. למרות שעיריית נתניה אישרה בעל פה את ביטול הדוחו"ת, היא הפעילה פעולות גבייה במשך 10 שנים על ידי חברת הגבייה הדס שעיקלה את חשבון הבנק, נכסיו וכלי רכבו, זאת למרות שהדוחות בוטלו בעבר ע"י התובעים העירוניים, ולמרות התיישנותם הברורה של כלל הדוחות. 

בגין הנזקים הרבים שנגרמו לי', הוגשה תביעת נזיקין ולשון הרע אזרחית בבימ"ש השלום ברמלה. השופט זכריה ימיני שדן בתיק קבע שעיריית נתניה העבירה את י' מסכת תלאות בפסק הדין נכתב בין השאר "מקרה זה צריך להביא את הנתבעת לידי חשבון נפש נוקב. נראה ממקרה זה כי הנתבעת אינה שומעת את טענות מקבלי הדוחו"ת בלב פתוח ובנפש חפצה, אינה דנה בהן ברצינות ומתנהגת עם מקבלי הדוחו"ת בנוקשות יתירה, הדבר שגרם למקבלי ההחלטות שלא לשקול את השיקולים הנכונים ושלא לקבל את ההחלטות הנכונות בכל מקרה ומקרה. מן הראוי שהנתבעת תעשה חשבון נפש בעניין זה"

בית המשפט הורה כאמור לעיריית נתניה לשלם סכום של מעל 188,000 ש"ח.

עו"ד אריה שילאנסקיעו"ד אריה שילאנסקי שטיפל בתביעה אמר בתגובה "לאחר התערבותי, העירייה החליטה להגיש הודעה שהיא מבטלת את הדוחות, והדוחות בוטלו. לאחר שהגשנו תביעת נזיקין ולשון הרע, קבע השופט פיצוי כולל של כ- 188,000 ש"ח, הסכום הגבוה ביותר שנפסק אי פעם בתיקי דוחות חניה עד להיום, ולא בכדי".