וועד ההורים העירוני בנתניה קורא לכל הורי העיר להצטרף לקריאה הארצית ולהשבית את הלימודים ביום שישי למשך שעה אחת


שביתה

אילוסטרציה | צילום: נתניה נט

מחר (שישי) יחלו הלימודים בשעה 9:00 בבוקר בלמעלה מ- 50% ממוסדות החינוך בנתניה.

וועד ההורים העירוני בנתניה הצטרף להנהגה הארצית וקורא לכל הורי העיר להשבית למשך שעה את הלימודים בעיר.
ההשבתה נועדה ליצור לחץ על מערכות החינוך, העיריות ומשרדי הממשלה שאינם מתקצבים את ילדי החינוך המיוחד כנדרש "במסגרת תקציב 2019 נכשלו משרדי החינוך והאוצר כשלא נערכו ולא תקצבו את החינוך המיוחד. הכישלון נובע בעיקר מהערכה שגויה של מספר תלמידי החינוך המיוחד והמשמעות היא פגיעה קשה בכל התלמידים" נמסר מהנהגת ההורים הארצית.

וועד ההורים בנתניה מסר לנתניה נט "אין הדבר נוגע רק לבתי ספר של החינוך המיוחד, אלא לכל בתי הספר הממלכתיים שבהם ילדים משולבים ולצערנו לא לכולם יש סייעת או משלבת שתפקידה לסייע להשתלבות מיטבית בכיתה. כולנו הורים לילדים וברור לנו כי לכל הילדים מגיע לקבל את המקסימום מהמערכת - את הזכויות שלהם, כי אנחנו מאמינים שכולנו מיוחדים".

ממשרד החינוך נמסר 

ביום שישי הלימודים יתקיימו כסדרם, ובתי הספר יהיו פתוחים לרשות התלמידים. המענים שיש לתת לילדי החינוך המיוחד עומדים בראש מעייננו, ולאור זאת, במהלך השנה הנוכחית הוספנו עוד אלפי שעות לימוד, בנינו מרחבי למידה חדשים, התחלנו להכשיר את המורים והענקנו גמול לרכזי השתלבות כדי להבטיח את קליטתם של התלמידים המשולבים. בתוך כך, עד כה הוקצו לבתי הספר (ברמה הארצית): כ-105 מיליון ₪ תקציב שקלי גמיש לשימוש המנהלים,2,250 רכזי השתלבות, 91 מדריכי הכלה והשתלבות ויותר מ- 25,000 תומכי הוראה בבתי הספר, נוספו כ- 17,000 שעות הכלה, נבנו כ-560 כיתות חינוך מיוחד חדשות ו- 135 מרחבי הכלה וכ- 5,000 אנשי הוראה עברו פיתוח מקצועי בנושא הכלה והשתלבות. עם זאת, האוצר יידרש לתקצב בבסיס את הגידול הטבעי של הילדים כדי שהמשרד ימשיך להבטיח את הכלתם המיטבית במערכת החינוך.