הופקדה תכנית מרכזית שאמורה לשנות את מפת התעסוקה בעיר ולהביא להכפלת שטחי התעסוקה בנתניה. ראש העיר, מרים פיירברג-איכר "בכוחה של התכנית להביא לשינוי עתידה התכנוני של נתניה"

תוכנית אחמ"מ

רצועת האמצע | תוכנית הדמיה 

תכנית אזורי התעסוקה המטרופוליניים, הופקדה בוועדה המחוזית ומתייחסת לכלל מתחמי התעסוקה בתכנית האתמ"מ (אזור התעסוקה המטרופולוני-משני) קריית אליעזר, קריית יהלום, "רצועת האמצע" (בין כביש החוף למסילת הרכבת), ברכת חנון, קריית ספיר ופארק המדע (מזרחית לקריית ספיר).

לדברי מהנדס העירייה, אדריכל ארז טל, התכנית תביא ליצירת עתודת קרקעות משמעותית לתעסוקה, תוך קביעת מתחמי פיתוח ועיצוב נפחי הבנייה והמרחב הציבורי וכן שיפור ושדרוג הנגישות של אזורי התעסוקה וחיזוק הקשר בינם לבין חלקיה המזרחי והמערבי של העיר.
התכנית תואמת את תכנית המתאר הכוללנית של נתניה - נת/2035 ויוצרת מערכת תחבורתית מפורטת של כבישים ומסילות- שבמרכזם "חוט השדרה" לאורך מסילת הרכבת.
התכנית מציעה זכויות בנייה גבוהות, כדי לאפשר יוזמה והשקעה בשנים הקרובות.

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, שיזמה את התכנית "בכוחה של התכנית להביא לשינוי עתידה התכנוני של נתניה ולהביא להמשך פיתוח אזורי התעסוקה תוך מיצובה של העיר כמרכז תעסוקה מטרופוליני"