המדיניות החדשה של פינוי בינוי בעיריית נתניה מגבילה משמעותית את התוספת לכל דירה. עתירה הוגשה בנושא. עו"ד פרנקו ראובן "הגיע מהנדס עיר חדש שהחליט לבטל את כל מה שנעשה במשך שנים רבות". עיריית נתניה: יוזמת התוכנית רשאית לעדכן את עמדתה

רחוב בורוכוב נתניה

בתים ברחוב בורוכוב נתניה | צילום רותי ברמן, חדשות נתניה

עתירה מינהלית הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז כנגד עיריית נתניה בנוגע למתחם בורוכוב-יהודה הנשיא-הרב קוק המיועד לפינוי בינוי. 

העתירה היא כנגד המדיניות החדשה של עיריית נתניה בכל הקשור להגבלת התמורות שיקבלו דיירים בעלי דירות בנתניה במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי.

על פי המדיניות משנת 2007 גודל הדירות החדשות שניתנות לדיירים הוא מעל 95 מ"ר ועד 120 מ"ר, כך בעלי דירות קטנות יכולים אף להכפיל את גודל דירתם. מהנדס העיר החדש שינה את מדיניות העירייה והגביל את התמורות לגודל הדירה הנוכחית פלוס 12 מ״ר ו-12 מ״ר מרפסת בלבד כאשר הוחלט על מינימום של 60 מ"ר.

העתירה שהוגשה על ידי עו"ד פרנקו ראובן תוקפת את מדיניות העיריה ומבקשת להחריג מהמדיניות החדשה את דיירי המתחם ברחובות שלמה המלך- בורוכוב- הרב קוק בנתניה שהסתמכו על מדיניות העיריה כפי שנהגה במשך שנים רבות.

מדובר על 260 דיירים במתחם הנוכחי ואם העתירה תתקבל יהיו לה השלכות על מאות ואלפי בעלי דירות בפרויקטים של פינוי בינוי בנתניה.

עו"ד פרנקו ראובן"מדובר בעתירה ראשונה ויחידה שהוגשה לבית המשפט עד כה כנגד המדיניות החדשה של עירייית נתניה, שהחליטה לשנות מדיניות שהיתה נהוגה במשך כ- 15 שנים בפרוייקטים של פינוי בינוי" אמר עו"ד פרנקו ראובן והוסיף "כעת הגיע מהנדס עיר חדש שהחליט לבטל את כל מה שנעשה במשך שנים רבות לפניו. יתרה מכך, העיריה ציינה במסגרת ההנחיות החדשות שלה חריגים לפרוייקטים שכבר נדונו בוועדה המקומית, אבל האבסורד הוא שהיא עצמה אינה מכבדת את מה שכתבה בהנחיות שפרסמה. 

אילו היתה מכבדת את מה שהיא עצמה קבעה ונוהגת כדין, הרי שפרוייקט בורוכוב- יהודה הנשיא היה נכלל בחריגים ויוצא לדרך ולא היה צורך בעתירה שהוגשה.
אני מקווה שראשת העיר תתערב בעניין ותביא סוף לפרשה זו למען מאות דיירים"

תגובת העירייה

מדובר בתכנית, ביוזמת הועדה המקומית ובמימון משרד השיכון, אשר נתונה לשיקול דעת יוזמת התכנית שרשאית לעדכן את עמדתה, בהתאם לצרכים העירוניים המשתנים.
הראיה הכוללת של האזור מחייבת לצמצם את היקפי הבנייה לצורך קיום חלוקה צודקת בין התושבים ולמנוע מצב בו מגרשים בודדים שואבים לעצמם את כל תוספת יחידות הדיור שהאזור יכול לשאת ומגרשים רבים אחרים הטעונים אף הם התחדשות, ייצאו בידיים ריקות.
אי לכך, אנו סבורים כי העתירה מיותרת ודינה להידחות.

יש לציין כי עניינה של העתירה במתחם ותיק שבו אושרה לפני מספר שנים תכנית להתחדשות עירונית.
לאחר שנמצא כי לא ניתן לבצע את הפרוייקט במתכונת התכנית שאושרה, קודמו הליכים לתכנית נוספת.
גם קידומה של התכנית הנוספת נעצר על ידי מהנדס העיר הקודם, אשר סבר בצדק, כי היקפי הבניה שהוצעו קיצוניים, ללא מענה ראוי של תשתיות ושל שטחי ציבור.
גישתו של מהנדס העיר הקודם אומצה על ידי מהנדס העיר החדש, והתכנית הנוספת נבחנה בשנית. לדיירים וליזמים הוצע מתווה מעודכן בו הופחתו התמורות לדיירים ובכך גם עוצמות הבניה והוגדלו הקצאות השטח לצרכי הציבור. הכל בהתאמה כאמור למדיניות התכנון העירונית.