וועדת המשנה לתכנון ובנייה אישרה את תכנית הבינוי החדשה להקמת מחלף איינשטיין. ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר "מדובר באחד מעורקי התחבורה החשובים לעיר

מחלף איינשטיין

 

ועדת המשנה לתכנון ולבנייה נתניה, אישרה תכנית בינוי חדשה להקמת מחלף איינשטיין. התכנית משלימה את מסעף איינשטיין הנוכחי למחלף מלא, שיכלול גשר מעל כביש החוף למעבר כלי רכב, הולכי רגל ושבילי אופניים. 

המחלף יכלול גם מערך רמפות גישה מכביש החוף, לרבות דרכי שירות, שיאפשרו את הכניסה לנתניה גם לבאים מדרום ואת היציאה ממנה לצפון, דרך כביש החוף.
כיום מדובר, במסעף, המאפשר יציאה לכיוון תל אביב וכניסה לנתניה לבאים מצפון בלבד.
כבר בחודש יולי 2018 אישרה ועדת המשנה תכנית דומה, אלא ששטח המחלף באותה תכנית נמצא בחלקו בשטח המועצה האזורית עמק חפר, ולפיכך היה צורך באישור הוועדה המקומית של המועצה, שלא ניתן עד היום.

ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, ומ"מ אלי דלל, הממונה על התחבורה, שוחחו מספר פעמים בנושא עם ראש מועצת עמק חפר, ד"ר גלית שאול, וסגנה, חיזקי סיבק, אך לאחר שהוועדה המקומית של המועצה לא דנה באישור תכנית המחלף, הוחלט על שינוי התכנית כך שלא תעבור בשטחה של מועצת עמק חפר.
התכנית תועבר להתייחסות הגורמים הרלוונטיים, בהם משרד התחבורה ומשרד האנרגיה, בטרם תידון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה.
ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר: "מדובר באחד מעורקי התחבורה החשובים לעיר, אותו אנו מקדמים אל מול משרד התחבורה מזה מספר שנים. המחלף יצטרף לתשתיות תחבורתיות נוספות שהקמנו כאן במהלך השנים, במטרה להקל על עומסי התחבורה בתוך העיר וממנה."