מערכת חניה חכמה, תאורה חכמה ומערכת בקרה חדשנית - שלושה מיזמים דיגיטליים חדשים בנתניה, בהשקעה של כ-2 מיליון שקלים

סלקום

ארכיון | תמונה: סלקום. הדגמת פתרונות העיר החכמה מקצה לקצה

השבוע אושרה תמיכה לעיריית נתניה בהיקף של כ-2 מיליון שקלים עבור מימוש מיזמים דיגיטליים, כחלק מפרויקט "ערים חכמות" בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. 

התקציב שיועבר לעיריית נתניה יאפשר לה להטמיע בשנים 2020-2021 שלושה מיזמים דיגיטליים מתקדמים.

הראשון להקמת מערכת "חניה חכמה" למעקב אחר זמינות החניה באזורים מרכזיים ברשות, ייעול תהליך איתור החניות, חיזוי דפוסי תחבורה ועומסים והנגשת המידע לתושבים.

המיזם השני הינו הקמת מערכת "תאורה חכמה" לשליטה ולבקרה על מערכות התאורה הציבורית ברחובות ובמבני ציבור על פי דפוסי השימוש, שתאפשר שליטה על גופי התאורה ובכך תסייע להשגת חיסכון אנרגטי ניכר ברחבי מבני מוסדות העירייה והפחתת הוצאות החשמל.
המיזם השלישי הוא הטמעת מערכת המאפשרת מעקב, שליטה ובקרה על הנעשה במערכות ובתחומים שונים בשטח הרשות כמו: ביטחון, תחבורה, תשתיות מים, שעת חירום, איכות האוויר, תחזוקה ועוד. המערכת המתקדמת תאפשר לעירייה את היכולת לעקוב אחר המתרחש ברשות ולזהות אירועים וחריגות בשגרה ובזמן חירום, הדורשים התערבות ותגובה בזמן אמת.

יצוין כי בנוסף, בשנתיים האחרונות קיבלה עיריית נתניה מהמשרד לשוויון חברתי תקציב להקמת שני פרויקטים דיגיטליים. האחד, לשידרוג אתר האינטרנט של העירייה והפרויקט השני נועד להקמת מערכת לניהול פניות תושבי העיר.

ח"כ גילה גמליאלהשרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל: "אנו מצויים בעיצומה של מהפכה דיגיטלית המשנה את חיינו ללא היכר. מהפכה זו מביאה עמה אפשרות לשיפור השירותים שהרשויות המקומיות מספקות לתושבים. אין ספק, כי עיריית נתניה, כמו ערים ורשויות נוספות שמקדמות תהליכים דיגיטליים משמעותיים משפרות את איכות חיי התושבים והשירותים הניתנים להם, לצד צמצום פערים חברתיים וחיזוק הרשות. מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי פועל להוביל את תחום הערים החכמות בממשלה מתוך הבנת אתגרי השלטון המקומי והמחסור בתקציבים ייעודיים לנושא הטכנולוגיה והדיגיטציה".