חיים בנתניה ולא ממש יודעים מי הם הנציגים שלכם במוקד קבלת ההחלטות? הכירו כל המפלגות, חברי המועצה, וחלוקת התיקים העירונית לפי תוצאות הבחירות האחרונות

חברי מועצת העיר נתניה

 חלוקת הכיסאות במעצה לפי מנדטים

חלוקה לפי מפלגות: מועצת העיר נתניה

נתניה אחת בראשות מרים פיירברג-איכר - 8 מנדטים- 18,617 קולות

ש"ס- 4 מנדטים- 9,602 קולות

למען נתניה בראשות הרצל קרן ועופר אורנשטיין- 5 מנדטים, 10,118 קולות

נתניה ביתנו בראשות בוריס צ'ירולניק- 2 מנדטים, 3,312 קולות

הבית היהודי בראשות דניאל בשארי - 2 מנדטים, 3,820 קולות

גל לקידום חינוך בריאות ורווחה – 2 מנדטים, 5,063 קולות

דור חדש- 1 מנדט, 1,964 קולות

קשת בראשות עקיבא יצחקי- 1 מנדט, 2,425 קולות

רימונים נתניה- מנדט 1, 1,880 קולות

הליכוד- 1 מנדט, 2,808 קולות

סה"כ – 27 מנדטים

שם סיעה תפקיד
מריים פיירברג_איכר נתניה אחת ראש העיר משנת 1998 קדנציה שלישית                                  
אלי דלל נתניה אחת סגןומ"מ ראש העיר הממונה על התשתיות,תחבורהומסחר
ד"ר אביטל לאופר נתניה אחת סגנית ומ"מ ראש העיר ממונה על החינוך
זילברברג שושנה נתניה אחת  
יוסי דורון נתניה אחת יושב ראש חל"ת, ממונה על הכנסות העירייה, יו"ר דירקטוריון החברה לספורט, חבר בוועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת תכנון ובנייה ובוועדת ביקורת.
חגואל-סידון שירי נתניה אחת יו"ר חל"ת
רפאל (רפי) ימין נתניה אחת ממונה על תיק החופים והצעירים, חבר בוועדת המכרזים ובוועדת המנהל של החינוך הבלתי פורמאלי
ישי שלמה נתניה אחת יו"ר מועצת העיר, יו"ר ועדת הכספים
בולט דמיטרי נתניה אחת ממונה על תיק קשרי חוץ וערים תואמות והספורט, חבר בוועדת מכררזים, וועדת תכנון ובנייה וועדת משנה
חגי חדד שס סגן ראש העיר
טסה יניב שס  
יונתן כהן שס  
לוי משה שס  
לביא אזולאי ענת למען נתניה ממונה על תיק הנכסים העירוניים ויו"ר ועדת הנחות לארנונה
אלכסנדר אברבוך למען נתניה ממונה על תיק הספורט
בורנשטיין עופר למען נתניה ממונה על המתנסים
בנימיני אדיר למען נתניה ממונה על תיק הגנת הסביבה ויו"ר ועדת שמות עירונית
קרן הרצל למען נתניה משנה לראש העירייה,הממונה על ההנדסה ועל מנהל אכיפה פיקוח וחניה
דניאל בשארי הבית היהודי  
שטבון ישראל הבית היהודי  
לחובר משה גל  
שר סימון יעקב גל  
עקיבא יצחק קשת  
ד"ר גרש פישמן רימונים נתניה ממונה על קליטה
פרידריך חיים זאב ליכוד ממונה על תיירות
צ'אלאצ'או גושו דור חדש  
צירולניק בוריס נתניה ביתנו  

תוצאות לראשות העיר