news 480x140

מצבו של חולה קורונה בן 65 המאושפז בבית חולים לניאדו הידרדר

קורונה לניאדו

חדר בידוד קורונה בבית חולים לניאדו

חמישה חולים מאושפזים כעת בבית חולים לניאדו, חלה הדרדרות נשימתית במצבו של אחד החולים, גבר בן 65 שמצבו מוגדר בינוני ואין לו מחלות רקע.

חוץ ממנו מאושפז במחלקת בידוד קורונה גבר נוסף, בשנות ה-80 לחייו, שחזר מצרפת ומצבו בינוני וכן שלושה חולים במצב קל, בהם נערה בשנות העשרה חייה לחייה.