עקב בידוד הקורונה החליטה הוועדה המקומית להוריד מסדר היום את תכנית הבנייה בצפון נתניה 

תוכנית 1010

תוכנית 1010 בצפון נתניה 

הוועדה המקומית שהתכנסה ביום שני החליטה להוריד מסדר היום את תכנית הבנייה בצפון נתניה (1010 א') וזאת מתוך התחשבות במתנגדים לתכנית שביקשו שלא לדון בה בעת הזאת בשל חשש בריאותי ומתוך הכרה בנסיבות המיוחדות, כך מסר אדריכל ארז טל, מהנדס העיר.

מעבר לזה, נדונו בישיבה 12 נושאים, לרבות בקשות להיתרי בנייה, בקשות לשימושים חורגים, תכניות מפורטות נקודתיות וכן תכניות מפורטות כלל עירוניות.
המגמה היא להמשיך ולתפעל את המערכת ההנדסית בסיוע כוח האדם שהותר לצורך כך וכן בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
במסמך שהפיץ מינהל ההנדסה בקרב עובדים ומקבלי שירות נכתב כי בהמשך להנחיות משרד הפנים, עבר מינהל ההנדסה לפעילות מצומצמת, אולם תוך שמירה על המשך הרצף התפקודי של אגפי ההנדסה השונים ושל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
בתוך כך, לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית, מסמכים יושארו בעמדת השמירה ולא תתאפשר קליטת של תיקים חדשים. עם זאת, טיפול בבקשות למידע ולהיתר בנייה קיימים במערכת, תמשיך להתבצע דרך המערכת המקוונת.
כמו כן, בתחום הפיקוח – תמשיך להתבצע עבודה שוטפת עבור תחילת , מהלך וגמר עבודות הבנייה, פיקוח על אתרי הבנייה, תכניות שינויים בסמכות מהנדס העיר וטיפול במבנים מסוכנים.
גם הפעילות בתחום הההתחדשות העירונית מתבצעת באופן שוטף במיילים, טלפונים ואפליקציות זום. כך גם בתחום התב"ע (תוכניות בניין עיר), תכנון ועיצוב עיר, תשתיות ומבני ציבור וכמובן יתקיימו כמתוכנן ובהתאם להגבלות התכנסויות של הוועדות השונות, כאשר ההתנגדות להיתרי בנייה יוקראו במהלך הדיון ואילו מתנגדים ומשיבים לתכניות יוזמנו לדיון בהרכב מצומצם של עד 2 נציגים לכל צד.