בימים אלה ממשיכות עבודות הפיתוח ברחוב היהלומן אברהמס, הנמצא בתפר בין איתמר בן אבי, לשכונת נת 600, לשדרות בן גוריון ושדרות בן-צבי. הרחוב ישמש כציר תחבורה משד' בן גוריון לכיוון גשר האחדות

מתחם היהלומן אברהמס

עבודות פיתוח במתחם היהלומן אברהמס

ח.ל.ת- החברה לפיתוח נתניה ממשיכה בימים אלה את עבודות הפיתוח ברח' היהלומן אברהמס, הנמצא ב"תפר" שבין מתחם 556, הממוקם צפונית לרחוב איתמר בן אבי ומזרחית לשכונת נת 600 (בשטח של כ – 200 דונם) לבין מתחם 542 א' הממוקם בין שדרות בן גוריון ושדרות בן-צבי (שטח של כ – 900 דונם) וישמש כציר תחבורה משד' בן גוריון לכיוון גשר "האחדות".

במסגרת עבודות הפיתוח מבוצעות עבודות עפר, סלילת כבישים, הקמת מדרכות, עבודות תאורה וגינון,

העבודות הן חלק מעבודות פיתוח נרחבות, הכוללות גם הקמת תשתיות, סלילת כבישים פנימיים, שבילי אופניים, תאורה וגינון שיבוצעו במתחם בהתאם לקצב התקדמות הבנייה על ידי היזמים.
ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "נתניה ממשיכה לקדם עבודות פיתוח במתחמים השונים, באמצעות מינהל ההנדסה וכן החברה לפיתוח ותיירות נתניה ובתוך כך – להניח את התשתית הנחוצה להמשך התפתחותה של העיר בימים טובים יותר."
אבי סלמה, יו"ר דירקטוריון ח.ל.ת.,: "כפי שניתן לראות, טביעת האצבע של ח.ל.ת מורגשת בכל פינה בעיר, בין במתחמים ובמבנים חדשים, בין בשדרוג רחובות מרכזיים ובשכונות ובין אם באמצעות הפרוייקט החברתי "שיפוץ חזיתות" שמעניק נופך משמעותי לעיר שאנו כה אוהבים. "