הצעה לסדר יום של חברת המועצה תרצה גרינפלד - אזרחים מתנדבים יורשו לתת קנסות לאזרחים

אכיפה בנתניה

בישיבת המועצה שהתקיימה ביום רביעי שעבר בנתניה, עלתה לסדר היום הצעתה של חברת המועצה תרצה גרינפלד, שעיקרה להסמיך אזרחים לאכוף את נושא הקפדה על כללי קורונה.

"היום אנחנו נמצאים בתקופת זמן בעייתית של התרופפות מוחלטת של שמירה על חוקי הקורונה, אנשים מסתובבים בלי מסיכות" אמרה גרינפלד והוסיפה "כל מתנדב יירשם במאגר ויאושר ותינתן לו תעודה אשר תונפק על ידי העירייה שבאמצעותה יוכל לתת קנס/ העברת פרטים לגורם המוסמך לכך, משטרה/ פיקוח עירוני".

תרצה גרינפלדהיועצת המשפטית ענתה לגרינפלד "מבחינת משפטית מי שיכול לאכוף את תקנות הקורונה זה רק מי שמוסמך בתקנות לשעת חרום. הם יכולים לאכוף רק את מה שהם ראו, הם לא יכולים להשתמש בדיווח, אין להם סמכות לכך"

ראש העיר מרים פיירברג איכר הוסיפה "פניתי לפורום ה-15 בענין הזה. מסתבר שמשרד המשפטים לא ממהר לתת סמכויות לפקחים מתוך רצון ליצור כמה שפחות חיכוך של פקחים עם אזרחים כי לטענתם אין לפקחים את ההכשרה המספקת כדי ליצור חיכוך מהסוג הזה מול אזרחים. זו העמדה לצערי של משרד המשפטים".

ההצעה ירדה מסדר היום.