מנכ"ל בית חולים לניאדו: תקופת הקורונה יצרה גירעון של 30 מיליון שקל והמדינה לא מעבירה כסף לבית החולים

בית חולים לניאדו

בית חולים לניאדו 

בית חולים לניאדו, כמו בתי חולים ציבוריים בארץ נמצאים במצב כלכלי קריטי. המדינה דרשה לטענתו לבצע הפסקת פעילות אלקטיבית במשב הקורונה, שהיא גורם מרכזי מאד בהכנסות. השווי של הפעילות האלקטיבית שהופסקה בלניאדו במהלך המשבר, הוא כ-30 מליון ש"ח. חוץ מהפעילויות האלקטיביות שלא בוצעו נגרמה ירידה בהכנסות בעקבות ירידה בלידות ופעילות אשפוזית עקב הפחד מהדבקה.

נדב חן"אנחנו נמצאים במצב בו אם יפרוץ גל שני, הספקים לא יסכימו להגיע לתת שירות. בחודשיים האחרונים אני מצליח לשלם לספקים רק 40% מהתשלום שמגיע להם. ההבטחות שקיבלנו ממשרדי האוצר והבריאות על פיצוי כספי בגין אובדן ההכנסות בתקופת משבר הקורונה ועלויות כח האדם הגבוהות התפוגגו מיד עם הרגיעה". אמר נדב חן מנכ"ל בית חולים לניאדו.

מנכ"ל לניאדו מותח ביקורת על התנהלות משרדי הממשלה "אני היום לא יכול לשלם התחיבויות שנתתי לספקים בעקבות סחבת של משרדי הממשלה. אם חסרים לי היום 10 מליון ש"ח בחודש לתשלומים המגיעים לספקים - איך הם יעמדו לצד בית החולים בגל השני?"

"אני פונה למשרד הבריאות ואומרים לי אתה צודק. פונה לאגף תקציבים ואומרים לי אתה צודק. פונה לחשכ"ל ואומרים לי אתה צודק. אבל הכסף לא עובר אנחנו צריכים את הכסף עכשיו, לא כשיהיה מאוחר"