תכנית המתאר להתחדשות עירונית לקרית נורדאו הועברה לדיון בוועדה המחוזית

קרית נורדאו נתניה

קרית נורדאו. הדמיה. אדריכלית אירית צרף נתניהו

הוועדה המקומית לתכנון ובניה המליצה לוועדה המחוזית על תכנית המתאר להתחדשות עירונית בשכונת קרית נורדאו. 

שכונת קרית נורדאו, שהוקמה בשנות החמישים, היא אחת מהשכונות הוותיקות והגדולות בנתניה. השכונה נהנית מהקירבה לים, נגישות תחבורתית גבוהה וסמיכות אל שמורות טבע ופארקים. כמו כן, השכונה גובלת במתחמי המגורים החדשים של העיר (עיר ימים ואגמים) כך שעם תהליכי ההתחדשות שיבוצעו בה, היא צפוייה להצטרף לרצף טריטוריאלי אינטגרטיבי ולהעניק איכות חיים ואיכות סביבה גבוהים יותר לתושבים המתגוררים בה.

השכונה הינה אחת השכונות שבה השטח הפרטי הלא בנוי עומד על כ - 45% מסך המגרשים, כך שהפוטנציאל ההתפתחותי שלה הוא נרחב במיוחד.
השכונה מכילה כ- 5,600 יחידות דיור ואוכלוסייתה מונה כ- 20,000 איש. מדובר באוכלוסיה הטרוגנית, אשר כשליש ממנה הם עולי שנות התשעים מאתיופיה ומחבר העמים.
התכנית מגבשת תפיסה כוללת לכל השכונה, תוך גיבוש שלד ראשי ודגש על המרחבים הציבוריים, מערכות תנועה לרכב, רגל ואופניים, שטחים פתוחים, עירוב שימושים ורצף עירוני עם השכונות הגובלות.
בהכנת התוכנית נלקחו בחשבון צורכי התושבים, שהתכנית הוצגה להם במספר מפגשי שיתוף ציבור שנערכו ביוזמת העירייה, כאשר הכנת התוכנית לוותה בייעוץ בתחום הנוף, התשתיות והתנועה ותוך התחשבות בהיתכנות הכלכלית של הפרוייקטים השונים. 

עד לאישורה של התכנית, מקדם מינהל ההנדסה תכניות מפורטות התואמות את הוראות התכנית.

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "לראשונה, אנו מגישים לוועדה המחוזית תכנית מתארית כוללת, שבה נלקחו בחשבון צורכי התושבים בשכונה, לרבות מגורים, מסחר ותעסוקה, תשתיות קהילה ותחבורה ועוד. התכנית מאפשרת ראייה רחבה ובתוך כך קובעת כמה יכול המתחם כולו להכיל מבחינת בינוי תוך התייחסות פרטנית לכל אחד מהבניינים בשכונה."