בוטלה התוכנית לבניית בניין רב קומות בלב שכונת רמת פולג. שירי חגואל סידון "ההחלטה בוודאי מרגיעה את התושבים ותהיה לטובת תושבי השכונה ותשרת אותם"

רמת פולג

ריאה ירוקה בלב שכונת רמת פולג | צילום: נתניה נט

הועדה המקומית לתכנון ובניה בהובלתה של ראש העיר מרים פיירברג איכר, אישרה היום (שלישי) שמבני המכירות בשכונת רמת פולג ישארו לטובת הציבור ללא בניה של קומות נוספות. הוועדה אישרה את שיפוץ המשרדים הקיימים ללא זכויות בניה.

הוועדה לתכנון ובנייה

הוועדה לתכנון ובנייה. מוקדם יותר היום 

ראש העיר כבר פנתה למחוז וסיכמה עימם על הגשת התנגדות הוועדה המקומית שתביא לצמצום הבינוי במקום ותגביל אותו למצב הקיים, קרי קומה אחת בלבד הקיימת כיום.

שירי חגואל סיידון, סגנית ומ"מ ראש העיר והמשנה ליו"ר הועדה לתכנון ובנייה "אני שמחה על החלטת הועדה הערב. מראש כוונת הועדה המקומית היתה להשתמש במשרדי המכירות הקיימים לטובת התושבים לצורך הקמת מועדון גימלאים.
ראש העיר סיכמה עם המחוז והועדה המקומית תגיש התנגדות לתוספת הקומות (שמראש לא היתה בהסכמת הועדה המקומית).
ההחלטה בוודאי מרגיעה את התושבים ותהיה לטובת תושבי השכונה ותשרת אותם".

רמת פולג

המבנה יישאר לטובת הציבור | צילום: נתניה נט

*יש לציין כי ההתנגדות תידון בוועדה המחוזית.