הרצל קרן שיגר מכתב לראש העירייה, מרים פיירברג איכר, בו הביע חשש כי אזור המלונות בעיר ימים, תוכנן מחדש בניגוד לקבוע בהסכם שהושג בעבר. מנגד, בעירייה טוענים כי התכנית נדונה ואושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים 

רמת פולג

חוף פולג | צילום: נתניה נט 

במכתב ששיגר קרן לראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, הביע חשש לכאורה כי האזור המערבי המלונאי שבתכנית עיר ימים, תוכנן מחדש בניגוד לקבוע בהסכם פשרת עיר ימים, שקיבל תוקף של פסק דין.

במכתבו מדגיש קרן כי בהסכם הפשרה נקבע במפורש כי החלק המערבי של התכנית יתוכנן מחדש תוך התאמה מלאה לתמ"א 13 על הוראותיה ותשריטיה. עוד נכתב בהסכם כי ייבדק גם הצורך בשמירת הרצף האקולוגי שבין ערכי הטבע של נתניה שבתחום התכנית "שמורת האירוסים", חוף הים, "שמורת נחל פולג" ו"שלולית החורף", הנמצאות מחוץ לתחום התכנית שהוגדרה כ"פארק נתניה". זאת ועוד, הודגש כי רצף השטחים בהם מצויים ערכי טבע שבפארק נתניה יתוכננו באופן שיאפשר תנועה חופשית של מבקרים בתחום זה".

חשוב לציין כי מכתבו של קרן הגיע בעקבות מכתבים בנושא של חבר המועצה, רני אלוש, וכן של עמותת אדם, טבע, דין. במכתבו טען אלוש להפרה גסה של פסק הדין האמור, וכתב בין השאר כי למרבה התדהמה, התברר לו לאחרונה כי בזמן שעיריית נתניה קידמה במוסדות התכנון את התכנית העוסקת באזור המלונאי והמסחרי בתכנית הבנייה עיר ימים, "היא פעלה לכאורה בניגוד גמור וקיצוני לאמור בהסכם הפשרה ובניגוד לפסק הדין ולא ביצעה אף לא תסקיר אחד מהקבוע בתמ"א 13, מבלי לתכנן מחדש את כל המתחם בצורה מיטבית ולמעשה פעלה כאילו לא היה פסק דין חלוט, כאילו אין דין ואין דיין".

כאמור, בעקבות הדברים פנה קרן לעירייה. "בנסיבות העניין, ובמידה והמידע במכתבו של חבר המועצה רני אלוש נכון, והוועדה המקומית לתכנון ובנייה של נתניה לא תכננה מחדש את האזור המלונאי בתכנית עיר ימים כפי שנקבע בהסכם הפשרה, אזי יש בכך הפרה גסה וביזיון בית משפט מצדה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של נתניה, על כל המשתמע מכך, ובכלל זה איבוד אמון הציבור ברשות ציבורית", כתב קרן, והוסיף כי הוא שומר לעצמו את הזכות לעתור לבית המשפט, "היה ובמידה ולא תודיעוני בהקדם כי בכוונתכם לבצע את המבוקש לעיל ואת הקבוע בהסכם הפשרה ובפסק הדין".

מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "תכנית הבינוי והפיתוח שאושרה לאחרונה למלונאות – נבדקה ונדונה בפני וועדת ערר, בפני וועדת הולחוף וגם בוועדת המשנה לעררים במועצה הארצית ואושרה על ידם. תכנית תמא 13/6 שסימנה את מתחם המלונות במסגרתה, ביטלה את תמ"א 13 בגבולותיה, ואישורה תואמות לקבוע בהסכם הפשרה".