עם סיום מאבק ממושך מול משרדי הממשלה, הפרויקט הלאומי להגנה על המצוק החופי בנתניה יוצא לדרך. מרים פיירברג איכר "מדובר בהחלט ביום חגיגי והיסטורי לנתניה"

מצוק

הכנת הדמייה: מעגן 

הפרויקט הלאומי להגנה על המצוק החופי בנתניה כולל הקמת 12 שוברי גלים והזנת חול לצורך הרחבת רצועת החוף. הפרויקט מתפרש על פני כ-3.5 ק"מ של רצועת חוף, שבעורפה המזרחי מתנשא מצוק כורכר בגובה של עד 40 מטרים. המצוק החופי בנתניה נמנה על המצוקים הגבוהים והדחופים ביותר לטיפול.

העבודות יחלו מהחלק הצפוני בחוף סירונית וימשיכו דרומה לכיוון ארגמן לאורך תקופה של 4.5 שנים, כאשר שטח ההתארגנות יהיה בסמוך לחניון ארגמן. במקביל לביצוע העבודות הימיות על ידי החברה הממשלתית, נערכת עיריית נתניה לקידום היתר בנייה לביצוע עבודות יבשתיות לייצוב המצוק במקטעים אלו, ולתכנון הגנות למקטעים נוספים.

עיריית נתניה הכינה ואישרה בשנים האחרונות תכנית מתאר ארצית לחופי נתניה ותכנית מפורטת להגנה על המצוק החופי בתחום ארגמן-סירונית המותאמת לתכנית המתאר הארצית להגנה על המצוקים אותה קידם המשרד להגנת הסביבה.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "תהליך התמוטטות המצוק החופי הלך והתעצם עם השנים בשל פעילות האדם ושינויי האקלים. בעיית התמוטטות המצוק החופי באזורים עירוניים מהווה סכנה ממשית לחיי אדם, רכוש ונכסים הנמצאים על גג המצוק - והיא מחייבת התערבות למניעת אסון. שמירה על חופי הים פתוחים ובטוחים לציבור היא עיקרון סביבתי וחברתי, ולכולנו יש אינטרס משותף לשמור עליו".

מצוק

ביקור השרה גילה גמליאל בנושא המצוק בנתניה 

ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר "פרוייקט שימור המצוק החופי של נתניה מהווה סיום של מאבק אישי ועירוני, ארוך טווח, שאותו התחלתי בשנת 2009, מול משרדי הממשלה לדורותיהם, במהלכו ביקשתי שהמדינה תכיר באחריותה לטיפול במצוקים שעברו תהליכי בלייה והפכו למפגע בטיחותי המאיים על שלום הציבור.
כחלק מהמאבק פנינו יחד עם רשויות נוספות לבג"צ ודרשנו את הטיפול הבהול במצוקי החוף שהם נכס איסטרטגי וחלק מהמבנה הטופוגרפי של העיר. בג"צ אכן הורה למדינה להקים חברה לטיפול במצוקים ולתקצב אותה בהתאם, כך שמדובר בהחלט ביום חגיגי והיסטורי לנתניה."

מנכ"לית החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, הילה ארנרייך: "מטרת הפרויקט הינה לטפל בבעיית התמוטטות המצוק החופי בנתניה, בעיה אקוטית שהולכת ומחריפה עם השנים. החברה הממשלתית סיימה תהליך תכנון יסודי וקפדני שכלל צוות מומחים מהארץ ומחברות בינלאומיות המובילות בעולם והקימה צוות מקצועי לביצוע הפרויקט".