במסגרת פעילות אכיפה לצמצום תופעת השוהים הבלתי חוקיים בנתניה, ניתן פסק דין תקדימי שעניינו פיצול מרתף בבניין באזור השוק ל – 12 יחידות דיור 

עיריית נתניה

צילום: נתניה נט 

במסגרת פעילות אכיפה למיגור עבירות תכנון ובניה וחוקי העזר במרכז העיר נתניה, ניתן פסק דין תקדימי של בית המשפט לעניינים מקומיים בעיר שעניינו, פיצול מרתף בבניין במרכז העיר, באזור השוק, ל – 12 יחידות דיור.

במסגרת פסק הדין הטיל  השופט אלי ברנד קנסות כבדים בסך 450,000, צווי הריסה וצווים לאיסור שימוש בניגוד להיתר, שיכנסו לתוקפם בדצמבר 2020.

בפסק הדין אימץ בית המשפט את עמדת העירייה כפי שהוצגה לו ולפיה, מדובר בעבירות חמורות המבוצעות על רקע כלכלי מובהק שבוצעו תוך ניצול אנשים קשי יום להשאת רווחים שלא כדין לכיסם של עבריינים המוגדרים כמחוללי פשיעה.

מעיריית נתניה נמסר "פסק דין משמעותי זה, משקף את מדיניות האכיפה של הוועדה המקומית בנתניה, אשר נוקטת במגוון אמצעים למיגור תופעת עבירות תכנון ובניה בעיר נתניה בכלל ובמרכז העיר בפרט".