המפגע במתחם דיזינגוף מטריד כבר זמן רב את התושבים ובעלי עסקים נוספים באזור. חוות דעת מקצועית קבעה כי יש לפנותו, אך צו מניעה מעכב את הביצוע. והרשויות? בעיקר מגלגלות אחריות מאחת לשנייה 

אסבסט בנתניה

מפגע אסבסט במרכז נתניה 

מפגע אסבסט חמור ומסוכן שהתגלה במרכז נתניה מעמיד את תושבי האזור בסכנה בריאותית, אך עדיין לא נמצא הפתרון במסגרתו יפונה לאלתר. ריכוז האסבסט נמצא בחלקו האחורי של עסק ותיק לממכר מזון ברחוב הרצל במרכז נתניה. מבדיקת אתר "נתניה נט" עולה שמספר רב של פניות בנושא הובאו לידיעת הגורמים המוסמכים, אך בפועל, ריכוז האסבסט עדיין נותר במקומו ומהווה כאמור סכנה מוחשית הן עבור התושבים והן עבור בעלי עסקים נוספים באזור.

בחודש שעבר התבקש שלומי גראד, מהנדס ועובד אחראי אסבסט בחברת ההובלה 'אולניק', עבודות עפר וכבישים בע"מ, לספק חוות דעת מקצועית בסוגיית האסבסט במתחם. וכך כתב בין השאר גראד: "במהלך השנים נעשו עבודות הריסה ופגיעה בלוחות האסבסט על מנת להקים קונסטרוקציה וגג עילי מפח. במסגרת העבודות הנ"ל בוצעה חדירה למפלס גג האסבסט תוך כדי שבירה ויצירת מפגע אסבסט חמור".

עוד נכתב בחוות הדעת כי "מבנה זה הינו חלק ממספר מבנים נוספים בעלי גגות אסבסט שבעל הנכס מחויב לפנותם במסגרת היתר הריסה שקיבל מאגף ההנדסה בעיריית נתניה, אך במסגרת מחלוקת משפטית מול הדייר המוגן (שמו שמור במערכת) שמסרב לפנות את המפגע, לא ניתן לפנות את המפגע וזה יוצר בעייתיות בהמשך עבודותינו לפינוי האסבסט...". יצוין כי העתקים מחוות הדעת הועברו לאגף ההנדסה והאגף לאיכות הסביבה בעיריית נתניה. כפי שנכתב, נכון לעכשיו המחלוקת המשפטית מונעת את פינוי המפגע, ולא ברור האם ומתי הפינוי המלא ייצא אל הפועל.

תגובות

ממשרד הבריאות נמסר: "הפנייה התקבלה בלשכתנו בתאריך 12.11.20 והועברה לשירות המזון במחוז מרכז. בתאריך 19.11.20 נערך ביקורת תברואית במקום .הנושא מפגע אסבסט הועבר להמשך טיפול במשרד להגנת הסביבה ויחידה סביבתית של עיריית נתניה, טרם התקבלה התשובה". 

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "בבירור שערך המשרד להגנת הסביבה עם עיריית נתניה עולה כי הנושא מצוי כעת בטיפולה של העירייה, ובהליכים משפטיים. לפרטים נוספים, יש לפנות לעיריית נתניה".

מעיריית נתניה נמסר: "במבנה אותר מפגע אסבסט. האגף לאיכות הסביבה הוציא צו מנהלי לפינוי אסבסט לבעלי הזכויות בנכס. בעלי הנכס פעלו להוצאת היתר להסרת מפגע האסבסט אולם בעלי העסק המתנהלים במבנה פנו לבית המשפט בבקשת צו מניעה אשר הוצא באופן ארעי עד לדיון בבקשה. תגובת העירייה הוגשה לבית המשפט".