נער שהציג עצמו כנערה באינסטגרם שכנע קטינות לשלוח לו תמונות עירום ואיים להפיצן אם לא ישלחו לו תמונות נוספות. השופטת ליזי פרוינד "כיפה אדומה כבר אינה מסתובבת ביער שורץ זאבים, היא משוטטת במרחב האינטרנטי"

נעצר

צילום: ארכיון 

בית משפט לנוער בנתניה הרשיע נער בשני מקרים שונים במרחב בווירטואלי. במקרה הראשון פנה הנאשם למתלוננות קטינות, ילידות שנת 2003 ו-2004, אותן איתר באמצעות היישומון "אינסטגרם" והציג עצמו בפניהן במרמה כנערה בת גילן.
לאחר היכרות שטחית וקצרה, ביקש הנאשם מהמתלוננות כי ישלחו לו תמונות עירום שלהן, לצורך סיפוקו המיני. המתלוננות נעתרו לבקשתו ושלחו לנאשם תמונות שונות, הכוללות חשיפת איברים מוצנעים ועירום, כשהן מאמינות שהנמענת היא נערה בת גילן.
הנאשם, תחת הכסות כאמור, הבטיח כי לאחר הצפייה בתמונות, ימחק אותן ואף שלח להן תמונות עירום הנחזות להיות תמונותיה של הנערה אליה התחזה.
בהמשך, איים הנאשם על המתלוננות, כי במידה ולא ישלחו אליו תמונות חושפניות תוך ביצוע מעשים מיניים כהוראותיו, יפיץ התמונות אותן שמר, על אף הבטחתו כי לא יעשה כן.
בעקבות החשש מהפצת התמונות, שלחו המתלוננות לנאשם תמונות בהן צילמו והסריטו עצמן בתנוחות מיניות שונות, שכללו, בין היתר, החדרת חפצים לאיברי המין, בהתאם להנחיותיו.
בתיק נוסף פנה הנאשם למתלוננת, קטינה בת 9, באמצעות היישומון מספר פעמים, בכתב ובאמצעות שיחות וידאו וזו התעלמה ממנו. על אף התעלמותה שלח לה הודעה ובה נכתב "את רוצה להתחרמן?".
בכך ביצע הנאשם עבירה של הטרדה מינית.

השופטת ליזי פרוינד הרשיעה את הנאשם בשני התיקים בהם הואשם וקבעה "בשנים האחרונות המרחב האינטרנטי הפך כר נגיש לביצוע עבירות מעשים מיניים פוגעניים, תוך שימוש בתמימותם של קטינים ברשתות חברתיות שונות, אשר אינם ערים דיים לסכנות הרובצות מאחורי המסך שלמולם.
לצד הכיעור שבעבירה והצורך בהגנה על קטינים ובכלל, ראוי להדגיש גם את נפיצותה והקלות הבלתי נסבלת של ביצועה, דווקא בקרב אלה, אשר המרשתת להם כבית וכזירת חיים עיקרית"
"כיפה אדומה כבר אינה מסתובבת ביער שורץ זאבים, היא משוטטת במרחב האינטרנטי, שם אורבים לה ציידים וטורפים מסוג אחר. בעבר, יכול היה ההורה לשמור על ילדו שלא יסתובב במקומות מסוכנים או בשעות מסוכנות. לא כך ההורה של היום, המתקשה להגן על ילדיו מהסיבה הפשוטה שהסכנה אורבת לקטין בחדרו שלו, מאחורי דלת סגורה. אלו סכנות הסכנות החדשות, והמשפט צריך אפוא להתאים עצמו להתמודד עם תת התרבות העבריינית של הרשת".

"לצד היבטי החומרה האמורים, לא נעלם מעיני גם גילו הצעיר של הנאשם אשר היה כבן 14 שנים וחצי בעת ביצוע המעשים, ניהל את זירת חייו המרכזית ברשת ואופיין באותם עיוותי חשיבה חברתיים המאפיינים רבים מבני הנוער - אשר לא אחת נוטים לבלבול ולגלישה מוסרית בין הפנטזיה שהרשת מאפשרת לבין המציאות.
אולם הנאשם הגדיל לעשות, ולא זו בלבד שהתנהל אל מול הקטינות בהיבטי כפיה כח ואיומים תוך עיוורון לפגיעה בהן, אלא כעולה מרקע הדברים, ארב הנאשם למתלוננות בין סבך עמודי היישומון ואיתרן תוך שהוא מחשב בשום שכל ובניהול קפדני ומושכל את צעדיו – חרף גילו זה".

השופטת פרוינד הרשיעה את הנאשם וגזרה עליו 200 שעות שירות לציבור וכן פיצוי לכל אחת מן המתלוננות בסך של 7,000 ₪ כל אחת.