היתר בנייה ראשוני לפרויקט הקמת קריית הממשלה בנתניה שעלותו כ-250 מיליון שקלים. בימים הקרובים, תצא החברה הזוכה לעבודות ההקמה. ראש העיר נתניה מרים פיירברג-איכר "הקמת הקריה יוצאת אל הפועל לאחר מאבק של שנים" 

נתניה צהובה

קרית הממשלה בנתניה 

מינהל ההנדסה בעיריית נתניה והוועדה המקומית לתכנון ובניה אישרו את תכנית הבינוי שהוגשה על ידי אלקטרה בנייה כקבלן המבצע של פרויקט הקמת קריית הממשלה בעיר, והעניק לה היתר בנייה ראשוני.
לראשונה, תוקם בנתניה קריית ממשלה נפתית, שתאגד את כל משרדי הממשלה באזור. בכך יבוא לסיומו מאבקה של ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, במסגרתו ביקשה ממשרדי הממשלה ומהדיור הממשלתי באוצר לאגד את כלל משרדי הממשלה של נפת השרון במתחם אחד וכך לאפשר נוחות ונגישות לתושבי העיר והאזור.

הקריה תתפרש על שטח של כ-30,000 מ"ר על ציר בן צבי בנתניה (מול בית הספר טשרניחובסקי) כאשר המבנה יהיה בן 12 קומות, מעל 4 קומות תת קרקעיות. קרית הממשלה תכלול את נציבות מס ההכנסה, משרדי מע"מ, רשות האוכלוסין, שירות התעסוקה, משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד הקליטה, בית הדין הרבני, משרד הרווחה, משטרה ורשות הגבייה.
בהמשך – יוקצה במגרש הסמוך שטח להקמת בית המשפט.

חברת אלקטרה זכיינות, זכתה בפרויקט שיצא לפועל על ידי הדיור הממשלתי במשרד האוצר. אלקטרה תשקיע בפרויקט כ– 250 מיליון שקל, ותתפעל את הקרייה באמצעות אלקטרה FM לתקופה של 25 שנה. בתמורה אלקטרה תקבל כ- 15 מיליון שקל מדי שנה ומענק הקמה של 33 מיליון שקל. הקמת הפרויקט מתוכננת לתקופה של 4 שנים.

את המכרז פרסם מינהל הדיור הממשלתי, כאשר מועצת העיר נתניה אישרה את החוזה שנחתם בין עיריית נתניה לממשלה באמצעות מינהל נכסי הדיור הממשלתי במשרד האוצר, להחכרת השטח.

ראש העיר נתניה, מרים פיירברג-איכר: "אני מברכת על הקמת הקריה שיוצאת אל הפועל לאחר מאבק של שנים ומאמינה שהיא תאפשר נגישות גבוהה של תושבי נתניה והסביבה לשירותים שמוענקים על ידי משרדי הממשלה השונים."