בעל חברה להתקנת מעליות חשוד בהפצה ובניכוי של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-15 מיליון ש"ח 

סמילנסקי 6

בניין רשות המיסים | צילום: נתניה נט

כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה ונגד חברת ע.מ.ג עבודות מקצועיות בע"מ שבבעלותו. כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות וניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-15 מיליון ש"ח. סכום המס הנובע מהעבירות עומד על כ-2.2 מיליון ש"ח. התיק הוגש על ידי עו"ד כרמל קדור מהיחידה המשפטית מכס ומע"מ מרכז, בעקבות חקירה של יחידת מע"מ באר שבע.

מכתב האישום עולה כי בשנת 2015 הוציא הנאשם, יחד עם אדם נוסף חשבונית פיקטיבית על שם חברה שלא בבעלותו על סך כחצי מיליון שקלים, במטרה להתחמק מדיווח העבודות ומתשלום המס בגינן. סכום המס הנובע מהעבירה עומד על כ- 79,000 ש"ח. בנוסף, ע"פ כתב האישום, הוציא הנאשם בשנת 2016 שמונה חשבוניות מס פיקטיביות על שם החברה שלו, בסך כ-3.5 מיליון שקלים כאשר המס הנובע מכך עומד על כחצי מיליון שקלים, זאת במטרה לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס.

כמו כן עולה כי בשנת 2015, ניכה הנאשם 33 חשבוניות פיקטיביות על שם ספקים שונים מספרי חברת ע.מ.ג עבודות מקצועיות בע"מ העוסקת בהתקנת מעליות ותשתיות בנייה אחרות, ונמצאת בבעלותו ותחת ניהולו. על פי כתב האישום, הנאשם רשם את החשבוניות הכוזבות שסכומן הגיע לכ -11 מיליון שקלים, בספרי החשבונות של החברה וניכה את מס התשומות הגלום בהן בדו"חות התקופתיים שהגיש למע"מ. סכום המס אשר נוכה בגין החשבוניות הפיקטיביות עמד על כ- 1.7 מיליון ש"ח.