ראש עיריית נתניה מרים פיירברג איכר פנתה לשר הפנים ולשר האוצר, בדרישה להסיר את אחריותה מהטיפול בחופי נתניה או לשפות את העירייה בגין תפעול ואחזקת החופים

חוף ארגמן

חוף ארגמן | צילום: נתניה נט 

ראש העיר נתניה, מרים פיירברג-איכר פנתה לשר הפנים אריה דרעי ולשר האוצר ישראל כץ על מנת לשפות את העירייה בתקציבי תפעול ואחזקת החופים המופעלים ומתוחזקים עבור המדינה על ידי העירייה.
בפנייתה דרשה פיירברג להסיר את אחריותה של הרשות מתפעולם ואחזקתם של חופי הים שבתחומה ולהעביר את כל המחויבות החלה עליה בקשר לחופים - למדינה, שהיא הבעלים של חופי הים.
"העירייה אינה יכולה עוד לעמוד בעול החובות המוטלות עליה, מכוח היותה רשות מקומית, בקשר עם תפעולם ואחזקתם של חופי הים שבתחומה. במיוחד לאור העובדה שאין היא הבעלים של שטחי החוף, ואינה יכולה להפיק הכנסות לא מדמי כניסה לחוף האסורים על פי חוק, ולא מפעילותם של בתי קפה, מסעדות ועסקים ימיים כלשהם, מבלי שתיאלץ לשלם בגין פעילויות אלו לרשות מקרקעי ישראל." ציינה פיירברג-איכר והוסיפה "מדובר באנומליה שראש העירייה מתריעה עליה שנים רבות, ובעת האחרונה הגיעו מים עד נפש. אין העירייה יכולה להמשיך ולתחזק את תחנות ההצלה, לשלם את שכר המצילים, לדאוג להכשרתם המקצועית ולנהל את פעילותם, לדאוג לקיומם של שירותי חירום ועזרה ראשונה בחופים, לדאוג למערך הספורט הימי, לנקות את חופי הים ולשמור על ביטחונם ובטיחותם של השוהים והמתרחצים בהם, לבצע את כל פעולות התחזוקה השגרתיות הנדרשות בפרט לאחר נזקי הסערות בכל חורף, לדאוג לייצוב המצוקים וכן לדאוג לתאורה, להנגשה ולפיקוח."
עד ציינה כי חופי נתניה משרתים תושבים רבים מנתניה אבל גם מרחבי הארץ, לרבות החוף הנפרד בצאנז, וכן כי אין לעיר עוגנים כלכליים שיסייעו בידה במימון ואחזקת החופים.
פיירברג הדגישה כי אם יהיה צורך, תפנה לבג"צ על מנת לשפות את העיר נתניה, במיוחד לנוכח המצב הכלכלי הקשה בגין הקורונה.

בעקבות פנייתה של פיירברג, פנה מנכ"ל משרד הפנים לסגן הממונה על התקציבים באוצר ופרש בפניו את הגרעון שבתקציבי השיפוי לטובת תחזוקה והפעלת החופים ודרש להעלותם באופן שאכן יעמדו ביחס ישיר להשקעה העירונית.