חבר האופוזיציה שיגר מכתב לד"ר מנדלבליט בו הצביע על פגמים והפרות הסכמים בתכנית, ועל כן דרישתו לעצור מיידית את קיומה. אלוש: "קומבינה של שיטת השקשוקה" 

חוף פולג

צילום: ריקה אידלמן 

חבר האופוזיציה בעיריית נתניה, רני אלוש, שיגר לאחרונה מכתב רשמי ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, ובו דרישה להקפאה מיידית של תכנית המלונות בחוף פולג בנתניה. במכתב, שהועבר באמצעות עורכי הדן עמי הולנדר והגר גנין, נטען כי במסגרת תפקידיו כחבר מועצה וחבר ועדת התכנון והבנייה בנתניה, נחשף אלוש בחודשים האחרונים לפגמים מהותיים, לרבות הפרה של פסק דין חלוט שניתן על ידי השופט בדימוס אורי גורן, אשר נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה, וכן להפרה של הסכם פשרה נוסף. הודגש כי אותם פגמים והפרות לכאורה, בוצעו במסגרת הליכי התכנון הכוללים, בין היתר, את התב"ע למתחם המלונות.

עוד נכתב כי לאלוש נודע על קיומו של הליך שימוע פלילי, בעניינו של ח"כ דוד ביטן, לאחר סיומה של חקירת משטרה ובכללה האשמה בדבר שוחד, שניתן לכאורה לביטן בהתייחס למכרז לשיווק אחד המגרשים במתחם המלונות. "יובהר כי בעת אישור התכניות המתייחסות למתחם המלונות, וכן בהליכי התנגדות שהוגשו לתכניות מתחם המלונות, לא היה ידוע על פרשיית שוחד בה היה מעורב לכאורה ח"כ ביטן", לשון המכתב.

לסיכום, נכתב כי "בנסיבות אלו יטען מר אלוש כי קיימת חובה לגרום לעצירה מיידית של קידום התכניות הנוגעות למתחם המלונות, עד לבירור של כל ההיבטים הפליליים הנוגעים להליך המכרז לשיווק מגרש 152" (בו היה מעורב לכאורה ח"כ ביטן, א"ב). בנוסף נכתב כי יש לבדוק חשד לפלילים גם ביחס למגרשים נוספים במתחם.

רני אלוש התייחס בקצרה לפניית "נתניה נט" בנושא: "תכנית המלונות נראית כמו קומבינה של שיטת השקשוקה".