news 480x140

חברת חשמל

בית משפט השלום בנצרת, אישר השבוע את הסכם הפשרה שנחתם בין א' – תושבת נתניה בת 42, שנפגעה בתאונת עבודה, לבין חברת החשמל שהעסיקה אותה. 

כתב התביעה שהגישה א' כנגד חברת החשמל באמצעות עו''ד יהודה אדרי, עסק בתאונת עבודה, שאירעה בחודש דצמבר 2011 בסניף של חברת החשמל בנתניה באזור התעשייה קריית ספיר. 

בסמוך לשעה 12 בצהריים התובעת, שעבדה בתור קופאית במחלקת הגבייה של חברת החשמל, נפלה ממסגרת תחתונה מוגבהת של דלת ממ"ד עת שיצאה ממשרדה. האישה ניסתה לבלום את הנפילה באמצעות ידה, וכתוצאה מכך נפלה ארצה, כשכל כובד משקלה על ידה ומרפקה השמאלית. א' חשה כאב עז בידה וביקשה מאחד העובדים להסיע אותה לבית החולים לניאדו בעיר.

נזק בלתי הפיך

עו"ד יהודה אדרימהבדיקות שערכו לא' בחדר המיון עלה, כי היא סובלת משבר חמור במרפק. לאחר קבלת טיפול, התובעת שוחררה לביתה, אך הכאבים באזור המרפק לא פסקו. בנוסף, המשיכה א' לסבול ממגבלות בתנועה, התקשתה לבצע את הפעולות היום יומיות הפשוטות ביותר ולבסוף לאחר בדיקות נוספות, נקבע כי הנזק שנגרם לה , הינו בלתי הפיך. 

בכתב התביעה שהגוש לבית המשפט, טען עו''ד אדרי, כי "לפני התאונה הייתה התובעת אישה בריאה בגופה ובנפשה, והייתה בעלת היכולת למלא כנדרש את מכלול הדרישות הייחודיות - הן הגופניות והן המנטליות - הניצבות בפני עובד בתפקידה. בעקבות התאונה נפגעה תאימותה של התובעת לעבודתה שקדמה לתאונה ויכולתה להשתלב בה כבתחילה, לא כל שכן להמשיך ולהתקדם במסגרתה."

העובדת נהגה בחוסר זהירות, ולכן היא אשמה בנפילה

בחברת החשמל טענו כנגד, כי א' היא האשמה בתאונת העבודה. לטענתם, התובעת נהגה בחוסר זהירות ולכן לא הבחינה במפגע.

בסופו של יום, הצדדים הגיעו להסכם פשרה. במסגרתו, הוחלט כי חברת החשמל תפצע את התובעת ב-170 אלף שקלים. השבוע, קיבל ההסכם תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט השלום בנצרת.