נקבעו עקרונות בנייה שיטתיים לאורך חופי נתניה. בעיקר ייבנו לאורך החוף בתי מלון, אטרקציות ספורט, פנאי ונופש. ארז טל, מהנדס עיריית נתניה "המסמך שאושר הינו מסמך מדיניות שתכליתו התווית קווים מנחים וכללים לפיתוח עתידי

מדיניות החופים

בכל אחד מהמתחמים סומנו האזורים המאושרים לבנייה לפי תכניות קיימות, והאזורים המהווים פוטנציאל התערבות עתידי

מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אישרה ביום שני השבוע את מסמך מדיניות הבנייה לאורך חופי נתניה.
המדיניות נבחנה לאור הערות שהתקבלו מתושבי העיר ומסמכיה עודכנו באופן שמנגיש את מרכיביה לתושבים ומבהיר את העקרונות החשובים, לפיהם תיבחן כל תכנית.

נתניה היא העיר החלוצה בהכנת מדיניות מסוג זה, היוצרת מסגרת לתכניות עתידיות מתוך ראייה כוללת ולאחר אישור מסמך המדיניות בולחו"ף, ניתן יהיה לקדם את התכנון המיטבי גם בסביבה החופית.
מדובר באחד ממסמכי המדיניות הכוללים שחוברו במינהל ההנדסה, במטרה לאפשר שקיפות תכנונית, להנגיש את התפישה הכוללת ולקצר הליכים תכנונים, שכן ניתן יהיה לאשר מהר יותר תכניות מפורטות, שיעמדו בהתאמה למסמכי המדיניות.

לדברי אדריכלית העיר, ליטל שלף דורי, כללים אלה הם "לב המדיניות וישמשו לבחינת כל פרוייקט מוצע לאורך החופים לפי קריטריונים אחידים."
המסמך כולל חלוקת חופי העיר למתחמים החופפים עקרונית לתכנית המתאר נת/2035, אשר הניחה את היסודות והעקרונות לתכנון ופיתוח העיר בשנים הבאות.

העקרונות שהוצעו לבחינת בנייה מוצעת לאורך החוף מאפשרים שימושים הכוללים מלונאות, אטרקציות תיירותיות, ספורט, פנאי ונופש, מרכז כנסים, מסחר, תעסוקה מקומית וכן שטחי ציבור פתוחים ובנויים.
כמו כן, לא ינתנו היתרים למגורים בקו ראשון לים ויתאפשרו רק מגורים ככל והם קיימים במצב סטטוטורי המאושר.
בתחום ההתחדשות העירונית, יתאפשר חידוש המרקמים הוותיקים בתחום הסביבה החופית, בהתאמה למדיניות ההתחדשות של מרכז העיר, כאשר הוחרגו מהמדיניות מבנים צמודי קרקע ואחרים.

הוראות הבינוי מתייחסות לשטח המגרש המינימאלי לצורך מיצוי הגובה ולנפח המבנה. על פי מסמך המדיניות, המבנים יהיו תמירים והחזית הצרה של המבנים תופנה לכיוון החוף, כאשר החזית המזרחית לכיוון העיר תקבל טיפול הראוי לחזית ראשית והבינוי יכלול טיפוסי בנייה מגוונים.
עקרון נוסף נוגע לנושא התועלת הציבורית, כאשר התכנית המפורטת תכלול תועלת ציבורית משמעותית, בתיאום הצוות המקצועי בעירייה.

ארז טל, מהנדס העיר הדגיש כי כל תכנית שתקודם בעתיד תפורסם לציבור בהתאם להוראות החוק, כך שתהיה אפשרות להביע עמדה בעניינה "המסמך שאושר הינו מסמך מדיניות שתכליתו התווית קווים מנחים וכללים לפיתוח עתידי. הוא אינו מאשר בנייה חדשה ואינו מבצע שינויים סטטוטוריים בקרקע, כאשר כל פיתוח יעמוד בהוראות החוק."