עיריית נתניה, בראשות ראש העירייה, הגב' מרים פיירברג איכר, הגישה עתירה לבג"צ כנגד שר הפנים ושר האוצר

מרים פיירברג

ראש העיר מרים פיירברג איכר 

בעתירה, שהוגשה אתמול (ראשון) באמצעות עו"ד אשר אילוביץ' ממשרד פריש שפרבר ריינהרץ ושות', מביעה עיריית נתניה את מחאתה כנגד העובדה שחופי הים שייכים למדינה אולם האחריות המוחלטת על אחזקתם ותפעולם מוטלת על העירייה.
מדובר בעול כלכלי כבד ביותר, הכולל בין היתר תחזוקת החופים, העסקת מצילים ועוד, בשעה שאין לעירייה הכנסות מחופי הים שדורשים השקעות ניכרות ואחריות נזיקית ואפילו פלילית. במצב עניינים זה מבקשת הגב' מרים פיירברג-איכר, ראש העירייה מבג"צ שיורה על העברת האחריות לתפעול ואחזקה של חופי הים למדינת ישראל.

ראש העיר מתריעה כבר שנים רבות על האנומליה שנוצרה לגבי חופי הים. "הלא רק שאחזקת החופים מטילה עול כבד על עיריית נתניה, גם חלוקת המשאבים בין ערי החוף השונות אינה שיויונית" אומרת פיירברג "עירייה אינה יכולה עוד לשאת בהוצאות העצומות שתחזוקת החופים תובעת ממנה וזאת ללא שהיא נהנית מהכנסות ערי חוף אחרו נהנות מהן. קיימות ערי חוף שנהנות מהכנסות הנובעות מן החופים: הנמל באשדוד ובחיפה, תחנת הכוח בחדרה והמרינה בהרצליה מכניסים הכנסות קבועות ממיסים לערים בהן הם נמצאים. לנתניה לעומת זאת אין הכנסות כלל מחוף הים הארוך שלה , אין אפשרות לגבות דמי כניסה מן המשתמשים בחוף למרות שרבים מהם מגיעים מכל רחבי הארץ."
מסיבה זו מבקשת העירייה כי המדינה תיקח על עצמה את האחריות לאחזקת החופים ולחילופין תשפה את העירייה בגין הוצאותיה "ככל והמדינה לא תתגייס על מנת לשפות את העיר נתניה ולאפשר לה להמשיך ולתחזק את חופיה, לא ישאר מנוס בידה אלא לפנות בבקשה לקבלת סעד אל בית משפט הגבוה לצדק".