העבודות בגשר האחדות בנתניה יחודשו, לאחר שחברת נתיבי איילון אישרה את התכנית לחיבור הרמפה המערבית לכביש 2, לכיוון דרום. ראש העיר מרים פיירברג-איכר "עיריית נתניה פועלת במהלך השנים להקלת עומסי התנועה בצירים המובילים מן העיר החוצה ואל העיר פנימה"

הרמפה המערבית

חיבור הרמפה המערבית לכביש 2 

עיריית נתניה באמצעות ח.ל.ת., החברה לפיתוח נתניה תחדש את העבודות בגשר האחדות, לאחר שחברת נתיבי איילון אישרה השבוע את התכנית לחיבורה של הרמפה המערבית לכביש 2, לכיוון דרום.
הקמת הרמפה המערבית, נועדה לאפשר ירידה מהגשר לכביש החוף לכיוון תל אביב והיא תהפוך את הכניסה והיציאה מגשר האחדות לחצי מחלף, המשרת את הבאים מתל אביב ואת היוצאים אליה.
בנובמבר 2018 הסתיימו העבודות להקמת הרמפה המזרחית, המאפשרת עלייה מכביש החוף מדרום לגשר האחדות ומשמשת כניסה נוספת לעיר לבאים מכיוון תל אביב למזרח העיר.
בהמשך יוקמו רמפות צפוניות, שיאפשרו כניסה לעיר לבאים מכביש החוף מכיוון צפון ואת היוצאים לכביש צפונה.
מעיריית נתניה נמסר כי בשנים האחרונות ניהלה ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר מאבקים עם גורמי התכנון במשרד התחבורה לקבלת הקצבות להקמת מחלפים שיאפשרו כניסות ויציאות נוספות לנתניה. זאת, לאחר שבתקופת הפיגועים הקשה הסתבר כי העיר נשענת על יציאה אחת בלבד, מרחוב הרצל אל כביש החוף.
פיירברג-איכר "עיריית נתניה פועלת במהלך השנים להקלת עומסי התנועה בצירים המובילים מן העיר החוצה ואל העיר פנימה, תוך הקמת נתיבים מרכזיים נוספים, לאחר שבמשך שנים רבות נשענה נתניה על ציר יציאה וכניסה אחד בלבד."