עובדת סוציאלית שעובדת בעיריית נתניה פנתה לבית הדין לעבודה, במטרה למנוע פיטוריה מהעירייה לאחר שסרבה להתחסן לקורונה או להציג בדיקת קורונה שלילית 

תאונה בנתניה

צילום: נתניה נט 

עובדת סוציאלית המועסקת במינהל הרווחה והשרותים החברתיים בעיריית נתניה, הוצאה לחופשה בחודש פברואר האחרון לאחר שסירבה להתחסן לקורונה או להיבדק. במכתב שקיבלה מלשכת המנכ"ל נכתב כי עובד שלא התחסן או הגיש אישור רפואי, או הציג בדיקת קורונה שלילית, יפוטר או יושעה מהעבודה.

עובדת העירייה שסירבה כאמור לבצע את הבדיקה, הוצאה לחופשה והגישה תביעה נגד עיריית נתניה ובה טענה כי דרישת העיריה אינה לגיטימית ואינה חוקית ומהווה פגיעה בפרנסתה, תוך הפרת חוק יסוד חופש העיסוק וחוק כבוד האדם וחירותו, חוק זכויות החולה והחוק להגנת הפרטיות. עוד טענה העובדת כי לא ניתן לחייבה למסור מידע רפואי אישי בנוגע לנגיף הקורונה.

עיריית נתניה, באמצעות משרד עורכי דין רובין שמואלביץ, טענה בין היתר כי עובדת סוציאלית בעיריית נתניה מטפלת בכ-70 משפחות, ביניהן חד הוריות וילדים בסיכון ובמצוקה, והדבר מחייב אותה במפגש וקשר שוטף עם ציבור רחב.
עוד טענה עיריית נתניה כי סירובה של העובדת להתחסן או לבצע בדיקות קורונה עלול לגרום להדבקת עמיתיה לעבודה או להכנסתם לבידוד.

השופטת אסנת רובוביץ ברכש קבעה בהחלטתה כי לעובדת אמנם קיימת הזכות שלא להסכים לביצוע חיסון לקורונה או בדיקה וכי חיובה לכך פוגע בזכותה היסודית לאוטונומיה על גופה, אולם למעסיק קיימת החובה להגן על בריאות העובדים ועל בריאות הציבור, במיוחד כאשר מדובר בעירייה אשר אחראית לבטחון ושלום האזרחים "איננו סבורים כי הזכויות של המבקשת גוברות על זכותה וחובתה של המשיבה לדאוג לרווחתם של עובדיב ומי שמקבל מעובדיה שירות, לרבות ילדי המועדוניות ומשפחותיהם וכאשר מאזן הכוחות נוטה לטעמנו, לעת הזו, לצידה של המשיבה אשר אמונה על שלומם של כל הבאים בשעריה, עובדים ושאינם עובדים, ילדים ומבוגרים, סבורים אנו כי יש להורות על דחיית הבקשה".

כמו כן חויבה העובדת בתשלום הוצאות משפט לעיריית נתניה בסך 8,000 שקל.